Gratis verzending vanaf 30 euro
Binnen 2 werkdagen in huis
100.000+ leerlingen gingen je voor

Dividend

Dividend ontvang je als beloning op jouw aandeel in sommige bedrijven. Dus verzamel genoeg van die dividendaandelen, pak je zonnebril en ga lekker op een hagelwit strand liggen onder een palmboom zou je zeggen. Klinkt chill, toch? Maar eerst is het misschien verstandig om wat meer af te weten van dividend. Wat is het nou precies? En hoe bereken je het? In dit artikel lees je alles over dividend.

Dividend

Wat is dividend?

Wat is dividend?

Dividend is het deel van de winst dat een onderneming betaalt aan de aandeelhouders. Aandeelhouders hebben namelijk recht op de winst, omdat ze mede-eigenaar zijn. De enige rechtsvormen die dividend kunnen uitkeren, zijn een BV en een NV.

Hoe meer aandelen iemand heeft, hoe meer winst die persoon kan ontvangen. Een bedrijf is niet verplicht om dividend uit te keren. Als de BV of NV winst maakt, kunnen ze namelijk besluiten om een deel van de winst uit te keren aan de aandeelhouders of om de winst te herinvesteren in het bedrijf. Zo een herinvestering in het bedrijf kan ook voordelig zijn voor de aandeelhouders als de investering ervoor zorgt dat het bedrijf groeit en beter presteert. Dit zorgt uiteindelijk namelijk voor een stijging in de waarde van een aandeel.

Hieruit kun je al opmaken dat aandeelhouders op twee manieren geld kunnen verdienen wanneer zij beleggen in aandelen:

 1. Koersrendement: De aandelen voor een hoger bedrag verkopen dan waarvoor de belegger het aandeel heeft gekocht.
 2. Dividendrendement: Dividend uitgekeerd krijgen.

Waarom wordt dividend uitgekeerd?

Waarom wordt dividend uitgekeerd?

Een BV of NV kan om meerdere redenen besluiten om dividend uit te keren. Het is enerzijds een manier om aandeelhouders tevreden te stellen. Dividend is namelijk een mooie vorm van inkomen voor aandeelhouders. Anderzijds kunnen bedrijven door dividend uit te keren vaak meer vermogen aantrekken. Het uitkeren van dividend maakt het namelijk aantrekkelijker voor beleggers om de aandelen te kopen. Doordat meer beleggers dan deze aandelen zullen kopen, kan het bedrijf meer vermogen aantrekken. Het geld van de beleggers komt immers bij het bedrijf terecht, dat dit geld weer kan gebruiken.

Bedrijven die dividend uitkeren maken vaak een stabiele winst en kunnen daarom ook een deel van de winst uitkeren. Bedrijven die niet zeker weten of ze in de toekomst nog genoeg winst zullen maken, zullen er vaak niet voor kiezen om dividend uit te keren. Dividend uitkeren zorgt er namelijk voor dat een bedrijf minder liquide middelen overhoudt.

Hoeveel dividend wordt er uitgekeerd?

Hoeveel dividend wordt er uitgekeerd?

Bedrijven kunnen zelf bepalen hoeveel dividend zij uitkeren. De relatieve hoeveelheid dividend die een bedrijf uitkeert, wordt uitgedrukt in de pay-out ratio. De pay-out ratio is de verhouding tussen het dividend en de winst. Wanneer de pay-out ratio 100% is, dan zal alle winst als dividend worden uitgekeerd. Wanneer de pay-out ratio 50% is, dan zal de helft van de winst als dividend worden uitgekeerd.

Naast dividend bestaan er ook nog tantièmes en preferente aandelen. Tantièmes zijn een soort winstbonussen die een BV of NV uitkeert aan de werknemers, voordat het dividend wordt verdeeld. Verder kunnen aandeelhouders van preferente aandelen soms dividend uitgekeerd krijgen voordat normale aandeelhouders dividend ontvangen.

Hoe vaak wordt dividend uitgekeerd?

Hoe vaak wordt dividend uitgekeerd?

Het uitkeren van dividend gebeurt meestal jaarlijks, maar sommige bedrijven keren tussentijds (bijvoorbeeld ieder kwartaal) dividend uit. Wanneer een bedrijf tussentijds dividend uitkeert, noemen we dat interimdividend.

Wat is het verschil tussen cashdividend en stockdividend?

Wat is het verschil tussen cashdividend en stockdividend?

Er zijn twee soorten dividend: cashdividend en stockdividend. 

Cashdividend is dividend uitgekeerd in geld en stockdividend is dividend uitgekeerd in aandelen. Cashdividend komt het vaakst voor. 

Stockdividend bestaat uit nieuw uitgegeven aandelen. In plaats van geld, ontvangt de aandeelhouder dus nog meer aandelen van het bedrijf. Echter, stockdividend moet altijd samen met cashdividend worden uitgekeerd, anders kan er geen dividendbelasting worden betaald.

Voordelen en nadelen van stockdividend voor de aandeelhouder:

 • Voordeel: in de toekomst kan dit meer cashdividend en/of meer inspraak in het bedrijf opleveren.
 • Nadeel: de aandeelhouder kan zijn gegroeide hoeveelheid aandelen moeilijker verkopen als het slechter gaat met het bedrijf. In dat geval zijn er immers weinig mensen bereid om al die aandelen op te kopen.

Voordelen en nadelen van stockdividend voor de BV of NV:

 • Voordeel: de onderneming houdt meer liquide middelen over, dan wanneer het cashdividend zou moeten uitkeren.
 • Voordeel: het geplaatst aandelenkapitaal, en dus het eigen vermogen, neemt toe. Dit helpt bij het krijgen van een lening bij de bank.
 • Nadeel: het dividend wordt over meer aandelen verspreid, waardoor het dividend per aandeel daalt. Dit kan zorgen voor een dalende vraag naar de aandelen van dit bedrijf.
 • Nadeel: wellicht moet het bedrijf later over een groter geplaatst aandelenkapitaal dividend betalen.

Keuzedividend is dividend waarbij aandeelhouders de keuze hebben om naast het cashdividend ook stockdividend uitgekeerd te krijgen.

Hoeveel dividendbelasting moet je betalen?

Dividendbelasting

Dividend is een vorm van inkomen, dus moet een aandeelhouder dividendbelasting betalen over zijn ontvangen dividend. De BV of NV houdt de dividendbelasting in, dus daar hoeft de aandeelhouder niet naar om te kijken. In Nederland geldt meestal een dividendbelasting van 15%.

Bruto dividend is het totale dividend dat een bedrijf uitkeert. Het bruto dividend bestaat uit het bruto cashdividend en het bruto stockdividend.

Het is belangrijk om te weten dat de dividendbelasting alleen van het bruto cashdividend afgehaald wordt en niet van het bruto stockdividend. De belastingdienst accepteert namelijk geen aandelen. Echter, er moet wel dividendbelasting worden betaald over het stockdividend, waardoor de totale dividendbelasting van het bruto cashdividend af wordt gehaald.

Voorbeeld

Stel, een bedrijf gaat een bruto dividend van € 200.000 uitkeren. Dit bestaat voor € 150.000 uit bruto cashdividend en voor € 50.000 uit bruto stockdividend.

Hoeveel dividendbelasting moet er worden betaald?

 • Over het cashdividend moet er: 0,15 × 150.000 = € 22.500 dividendbelasting worden betaald.
 • Over het stockdividend moet er: 0,15 × 50.000 = € 7.500 dividendbelasting worden betaald.
 • Dit wordt beiden van het bruto cashdividend afgehaald: € 150.000 – € 22.500 – € 7.500 = € 120.000. Dit noemen we het netto cashdividend.
 • Het netto stockdividend blijft hetzelfde als het bruto stockdividend, omdat er geen belasting van het bruto stockdividend is afgehaald. Die hebben we zojuist immers van het bruto cashdividend afgehaald. Het bruto en netto stockdividend is dus € 50.000.
 • De € 120.000 aan netto cashdividend wordt verdeeld over de aandeelhouders.
 • Naast het cashdividend moet het stockdividend worden uitgekeerd in de vorm van aandelen. Als de nominale waarde van een aandeel € 20 is, dan is het aantal aandelen dat het bedrijf moet uitkeren: € 50.000 / € 20 = 2.500 aandelen.

De ingehouden dividendbelasting mag je weer van de inkomstenbelasting afhalen bij de jaarlijkse belastingaangifte.

Video

Wil je meer weten over het rekenen met cashdividend, stockdividend en dividendbelasting? Check dan deze uitlegvideo:

Hoe bereken je dividend?

Dividend berekenen

Je kan op verschillende manieren het dividend berekenen. Hieronder staan de formules die je in verschillende situaties kunt toepassen:

Dividend per aandeel = bruto dividend / aantal aandelen

 

Dividendpercentage = (totaal bruto dividend / nominale waarde van het geplaatst aandelenkapitaal) × 100%

Het geplaatst aandelenkapitaal is het totale bedrag waartegen het bedrijf alle aandelen heeft uitgegeven.

 

Dividendpercentage per aandeel = (bruto dividend per aandeel / nominale waarde per aandeel) × 100%

 

Totaal uit te keren dividend = dividendpercentage × geplaatst aandelenkapitaal

Of als het dividend in (euro)centen is gegeven: totaal uit te keren dividend = dividend per aandeel in (euro)cent × aantal uitgegeven aandelen

 

Aantal uitgegeven aandelen = geplaatst aandelenkapitaal / nominale waarde per aandeel

De nominale waarde van een aandeel is het bedrag dat op het aandeel staat vermeld. De nominale waarde is eigenlijk het bedrag waarvoor de onderneming de aandelen oorspronkelijk heeft uitgegeven. Het is dus niet per se het bedrag waarvoor een aandeelhouder het aandeel heeft gekocht.

 

Dividend is altijd een percentage van de nominale waarde van een aandeel. Anders zouden er grote verschillen ontstaan tussen beleggers. De belegger die het aandeel voor een hogere prijs (bijvoorbeeld € 25 in plaats van € 15) heeft gekocht, zou dan namelijk meer dividend ontvangen. Een percentage van € 25 is immers hoger dan hetzelfde percentage van € 15. Dat is dus niet het geval, want dividend wordt betekent als percentage van de nominale waarde. In het voorbeeld uit het vorige kopje zou dit, voor zowel de belegger met aankoopprijs van € 15 als de belegger met een aankoopprijs van € 25, een vast percentage van € 20 zijn.

Dividendrendement

Dividendrendement

Het dividendrendement is eigenlijk het percentage van de investering wat een aandeelhouder terugverdient via dividend. Dit bereken je door het dividend te delen door de aankoopkoers van het aandeel, aangezien dit is wat de aandeelhouder heeft geïnvesteerd in het aandeel (oftewel deel / geheel).

 • Dividendrendement = (uitgekeerd dividend / aankoopkoers van een aandeel) × 100%

Voorbeeld dividendrendement

Stel, je hebt een aandeel van een bedrijf dat dit jaar besluit om 8% dividend per aandeel uit te keren. De nominale waarde van een aandeel bedraagt € 75. Je hebt het aandeel op 1 januari 2021 gekocht voor € 80.

Hoeveel dividend ontvang je in euro’s?

 • Te ontvangen dividend per aandeel = 0,08 × € 75 = € 6

Wat is jouw dividendrendement?

 • Het dividendrendement per aandeel = (€ 6 / € 80) × 100% = 7,5%

Wat zou het dividendpercentage zijn als je € 10 dividend zou ontvangen per aandeel?

 • Dividendpercentage = (€ 10 / € 75) × 100% = 13,33%

6 Items

Set Descending Direction
per pagina

Ontvang exclusieve tips in het examenjaar

Graag helpen we jou in het examenjaar richting je diploma!
Zit jij in je examenjaar en wil jij slagen? Schrijf je dan in voor:

Exclusieve tips
De geheimen van het eindexamen
Een template voor jouw leerplanning
Dat extra zetje in de rug

Ik ben
© 2024 ExamenOverzicht.nl