Gratis verzending vanaf 30 euro
Binnen 2 werkdagen in huis
100.000+ leerlingen gingen je voor

Wat zijn de gevolgen van spieken?

Spieken tijdens het eindexamen is riskant en niet aan te raden. De kans dat je gepakt wordt is groot en de negatieve gevolgen zijn enorm. In dit artikel leggen wij uit wat er onder spieken wordt verstaan en wat de gevolgen van spieken zijn.

Gevolgen van spieken op het eindexamen

 

Wat is spieken?

Spieken

Spieken is het afkijken van antwoorden en/of het raadplegen van een bepaalde informatiebron tijdens een toets of het eindexamen. Denk bijvoorbeeld aan het meenemen van een spiekbriefje, waar je bepaalde tekst hebt opgeschreven en deze afleest tijdens het maken van een examen. Of het ongeoorloofd gebruikmaken van middelen waar je tekst en antwoorden in kan opzoeken, zoals een telefoon of een grafische rekenmachine. Elk jaar zijn er wel weer leerlingen die spieken op het eindexamen. Sommige daarvan worden ook betrapt. Ben je benieuwd op welke innovatieve manier leerlingen wel eens hebben gespiekt? We hebben de 8 meest bizarre manieren om te spieken voor je op een rijtje gezet.

Gevolgen van spieken op het eindexamen

Gevolgen spieken eindexamen

Het College voor Toetsen en Examens heeft regels opgesteld waar eindexamenkandidaten zich aan moeten houden. Over spieken op het eindexamen is het CvTE heel duidelijk: dit is niet toegestaan. Wanneer je schuldig wordt bevonden aan spieken tijdens het eindexamen, dan maak je je schuldig aan een onregelmatigheid. De officiële regels omtrent onregelmatigheden gelden niet alleen voor het eindexamen, maar ook voor spieken tijdens de schoolexamens. Maar wat zijn nu de mogelijke gevolgen van spieken op het examen?

In de eerste plaats is het belangrijk om te weten dat de directeur van jouw school bepaalt wat de gevolgen voor jou zullen zijn. De directeur heeft de keuze uit de volgende maatregelen:

  • Het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het centraal examen.
  • Het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan één of meer toetsen van het schoolexamen of het centraal examen.
  • Het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het schoolexamen of het centraal examen.
  • Het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen in door de directeur aan te wijzen onderdelen.

Het is ook mogelijk dat de directeur besluit om een combinatie van bovenstaande maatregelen voor jou te laten gelden.Bezwaar maken

Bezwaar maken

Als je het oneens bent met de beslissing van de directeur, dan kan je in beroep gaan en bezwaar maken tegen het genomen besluit. Je zal dan bezwaar moeten maken bij de  commissie van beroep. Deze word ingesteld door het bevoegd gezag van de school. Van de commissie van beroep mag de directeur geen deel uitmaken.

De wet stelt dat je het bezwaar schriftelijk binnen vijf dagen nadat de beslissing aan jou is bekendgemaakt moet indienen bij de commissie van beroep. De commissie heeft twee weken de tijd om een onderzoek te starten en een beslissing te nemen. Als de commissie een terechte motivatie heeft om het besluit niet binnen twee weken te nemen, dan kunnen ze de uitspraak met maximaal twee weken verlengen.

De uitspraak van de commissie is bindend. In de uitspraak zal de commissie ook moeten aangeven of de leerling opnieuw het eindexamen geheel of gedeeltelijk af mag leggen. De uitspraak van de commissie wordt schriftelijk kenbaar gemaakt aan de examenkandidaat, aan de directeur en aan de inspectie. Indien de kandidaat minderjarig is, worden ook de ouders, voogden of verzorgers van de examenkandidaat op de hoogte gesteld.

Conclusie

Conclusie

Bovenstaande uitleg laat zien dat er harde maatregelen worden getroffen door de directeur als je schuldig wordt bevonden aan spieken tijdens de examens. Wij raden je dan ook aan om geen risico te nemen en dus niet te gaan spieken op het eindexamen.

Bereid je goed voor op de eindexamens en maak hierbij gebruik van onze samenvattingen en oefenboeken. Deze hulpmiddelen zorgen ervoor dat je de examenstof goed begrijpt en oefent met de verschillende typen examenvragen die je zal gaan krijgen. Ons doel is om jou te helpen slagen en daarom hebben wij de beste hulpmiddelen ontwikkeld die jou de ultieme voorbereiding op het eindexamen bieden!

Ontvang exclusieve tips in het examenjaar

Graag helpen we jou in het examenjaar richting je diploma!
Zit jij in je examenjaar en wil jij slagen? Schrijf je dan in voor:

Exclusieve tips
De geheimen van het eindexamen
Een template voor jouw leerplanning
Dat extra zetje in de rug

Ik ben
© 2024 ExamenOverzicht.nl