Gratis verzending vanaf 30 euro
Binnen 2 werkdagen in huis
100.000+ leerlingen gingen je voor

Alles over klagen na het eindexamen

Dat het eindexamen lastig gaat worden heb je vast al ingecalculeerd. Het is altijd beter om je op het ergste voor te bereiden, want dan kan het examen alleen maar meevallen. Maar wat te doen als het examen toch zo moeilijk was dat je op vragen het antwoord hebt moeten gokken of dat je zelfs niets hebt kunnen invullen? Als je het gevoel hebt dat er vragen in voorkwamen die nog nooit zijn besproken en nergens zijn behandeld? Dat het examen zo lang was dat je het nauwelijks of niet af kreeg?

Wanneer je inhoudelijke klachten hebt over het eindexamen dan kan je terecht bij het LAKS. Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) voert al sinds 1988 speciaal voor alle eindexamenkandidaten de eindexamenklachtenlijn

Weet je nu al dat je een klacht wilt indienen? Klaag direct bij het LAKS.

 

Wil je meer weten over klagen over het eindexamen? Lees dan vooral verder.

In dit artikel leggen wij uit waarom klagen nuttig is, welke type klachten er zijn, hoe je klachten moet indienen en wat er met jouw klachten gebeurt.

Alles over klagen na het eindexamen

 

Waarom klagen na het eindexamen?

Waarom klagen?

Ben je van nature geen klager en vind je mensen die klagen maar zuurpruimen? Dat is je goed recht. Toch is het in sommige situaties heel belangrijk om te klagen over een eindexamen.

In eerste instantie is klagen vooral goed voor jezelf. Door te klagen blaas je stoom af. Dit kan je helpen om weer rustig verder te leren voor de volgende examens. Het is niet goed om geirriteerde of boze gevoelens mee te nemen naar je volgende examens.

Verder is klagen belangrijk, omdat hiermee fouten in kaart kunnen worden gebracht en vervolgens worden hersteld. Als er namelijk een fout in het examen zat, dan moet een vraag uit het examen worden gehaald. Op deze manier kan iedere leerling er zeker van zijn dat ze juist worden beoordeeld op hun kennis. Per jaar worden er ongeveer 14.000 examenvragen gemaakt. Alhoewel examens zorgvuldig worden gemaakt, kan het toch voorkomen dat er fouten in bepaalde vragen zitten. Om deze reden is het erg belangrijk dat fouten in het examen worden gemeld door leerlingen.

Ten slotte helpt klagen over de moeilijkheidsgraad van een examen mee in het controleren of de juiste N-term is vastgesteld. De N-term is de factor die berekent bij welk aantal punten, welk cijfer hoort. Ieder jaar is het examen anders en hierdoor verschilt de moeilijkheidsgraad van de vragen. De N-term zorgt ervoor dat ieder jaar het juiste cijfer wordt toegekend bij het aantal goed gemaakte vragen en de daarbij behorende puntenscore. Zo kan het namelijk zijn dat je in 2022 een 7 kreeg bij een score van 49 punten en in 2023 een 7 kreeg bij het behalen van 45 punten. In 2023 had je minder vragen goed nodig om op hetzelfde cijfer te komen, omdat de moeilijkheidsgraad van het examen hoger lag dan het examen in 2022. Je kunt daarmee dus niet precies voorspellen wat de N-term in 2024 zal worden. Het is niet zo dat de N-term automatisch wordt bijgesteld indien er veel klachten zijn binnengekomen. De N-term is van tevoren al vastgesteld en wordt bij veel klachten nogmaals heel secuur onder de loep genomen. Als de experts van mening zijn dat de N-term toch echt juist was berekend, dan blijft deze vaststaan.

Type klachten

Type klachten

Tijdens het maken van het examen kunnen er verschillende klachten voorkomen. Zo kan je klachten hebben over de organisatie rondom de examens en je kan inhoudelijke klachten hebben.

Klachten over de organisatie rondom de examens zijn klachten als:

 • Een surveillant werd plotseling gebeld en hierdoor raakte je uit je concentratie.
 • Er vonden verbouwingen plaats rondom de zaal en dit zorgde voor geluidsoverlast.

Bij inhoudelijke klachten moet je denken aan klachten als:

 • Het examen was te lang of te moeilijk.
 • Er zat een fout in een bepaalde vraag.
 • Er werd een onduidelijke of verkeerde vraag gesteld.

Hoe dien je een klacht over het eindexamen in?

Klacht indienen

Bovenstaande klachten kan je indienen op de website van het LAKS, www.examenklacht.nl. Je vindt hier een formulier dat je moet invullen. Klachten kan je ook telefonisch indienen bij het LAKS via telefoonnummer 030-7900910.

 

Indienen van overige klachten

Daarnaast zijn er nog andere soorten klachten die je in kunt dienen.

Klacht over de organisatie van de examens

Voor klachten rondom de organisatie van de examens kun je ook terecht bij de klachtencommissie van de school. Als je klachten hebt over het gedrag en de beslissingen van de leiding of het personeel van de school, dan kan deze commissie jou hierbij helpen.

Klacht over overtreding van het examenreglement

Indien jij volgens de directeur in overtreding bent gegaan van het examenregelement en je hebt klachten over deze beslissing, dan kan je in beroep gaan bij de commissie van beroep. In het examenreglement van de school staat aangegeven hoe je in contact kan komen met deze commissie.

Klacht dat centraal examen niet volgens de regels is afgenomen

Als je van mening bent dat een centraal examen niet volgens de regels is afgenomen, meld je klacht dan bij de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie zal onderzoeken of je klacht terecht is. Zij zullen oordelen of het examen eventueel ongeldig moet worden verklaard.

 

Hoeveel klachten komen er jaarlijks bij het LAKS binnen?

Elk jaar komen er heel veel klachten bij het LAKS binnen. Hoe het aantal klachten varieert over de tijd, zie je in onderstaande cijfers:

Aantal klachten in 2017: Ruim 189.000

Aantal klachten in 2018: Ruim 177.000

Aantal klachten in 2019: Ruim 150.000

Aantal klachten in 2020: examen geschrapt

Aantal klachten in 2021: Ruim 226.000

Aantal klachten in 2022: Ruim 285.000

Aantal klachten in 2023: Ruim 312.000

Wat wordt er met klachten gedaan?

En dan?

Bij het LAKS werkt in de periode van het eindexamen een team van studenten dat alle klachten verzamelt.

De verschillende klachten worden in een rapport beschreven en worden gegeven en besproken bij het College voor Toetsen en Examen (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor de examens. Daarnaast kunnen de teams ook de scholen bijvoorbeeld opbellen als er specifieke klachten waren rondom de organisatie.

Conclusie

Conclusie

Als je een eindexamen hebt gemaakt en je hebt daar klachten over, dan is het verstandig om dit te melden. Dit is goed voor je eigen gemoedstoestand, maar zeker ook voor het CvTE om vast te stellen of de examens naar behoren zijn verlopen. De meest voorkomende eindexamenklachten zijn klachten:

 • Over de organisatie rondom de examens
 • Als je een vraag onduidelijk vond.
 • Wanneer je een fout in het examen hebt ontdekt.
 • Als je het examen te moeilijk of te lang vond.

Voor het melden van klachten kan je terecht bij het LAKS.

Indien je specifieke klachten hebt rondom de examens die door het gedrag en beslissingen van jou school zijn gemaakt, kan je terecht bij:

 • De Klachtencommissie van de school.
 • Commissie van Beroep.
 • De Inspectie van het Onderwijs.

Ontvang exclusieve tips in het examenjaar

Graag helpen we jou in het examenjaar richting je diploma!
Zit jij in je examenjaar en wil jij slagen? Schrijf je dan in voor:

Exclusieve tips
De geheimen van het eindexamen
Een template voor jouw leerplanning
Dat extra zetje in de rug

Ik ben
© 2024 ExamenOverzicht.nl