Gratis verzending vanaf 30 euro
Binnen 2 werkdagen in huis
100.000+ leerlingen gingen je voor

Examentips Economie VMBO TL/GL 2024

Examentips om jou te helpen

Je hebt de examenstof geleerd en bent klaar om het examen te maken. Toch hebben wij nog een aantal Economie tips voor je op een rij gezet, die jij misschien nog niet kent. Deze tips helpen je focussen op de juiste zaken. Daarnaast zorgen onze tips ervoor dat jij straks op het examen geen stomme fouten zal maken die makkelijk voorkomen hadden kunnen worden. Zo kun je rustig het examen ingaan. Geen stress!

Onderstaande tips zijn specifiek voor het examen Economie VMBO TL/GL. Daarnaast bestaan er natuurlijk ook nog algemene examentips.

Top 8 Economie examentips VMBO

Economie examentip #1: Wees bekend met economische vraagstellingen

Economische vraagstellingen hebben vaak twee zijden. Bijvoorbeeld een vraagzijde en een aanbodzijde. Kijk in de vraagstelling op het Economie examen goed welke zijde er wordt bedoeld.

Economie examentip #2: Zorg dat je de actualiteit kent

Zorg dat je weet wat er in de economie gebeurt door je te verdiepen in de actualiteiten. Verdiep je bijvoorbeeld in de crisis van de afgelopen jaren. Zorg dat je weet wat de oorzaken en gevolgen ervan zijn. Lees de krant of kijk het economisch nieuws. Zo blijf je gemakkelijk op de hoogte.

Economie examentip #3: Zorg dat je vraag en aanbod goed begrijpt

Economie gaat over vraag en aanbod. Als de vraag stijgt, zal ook de prijs stijgen en andersom. Zorg dat je weet welke factoren invloed hebben op vraag en aanbod en welke rol de prijs hier in speelt. Deze factoren hebben een grote invloed op het consumentengedrag. Wees je er ook van bewust hoe het consumentengedrag kan worden beïnvloed en welke relatie dit heeft met vraag en aanbod. Denk bijvoorbeeld aan marketing. Een grote marketingcampagne voor een product kan zorgen voor een grotere vraag naar dat product.

Economie examentip #4: Zorg dat je de functies van geld kent

Geld heeft meerdere functies. Geld is een ruilmiddel, want het vergemakkelijkt de ruil. Daarnaast wordt geld gebruikt om producten op waarde te schatten. Zo kunnen we makkelijk rekenen met geld. Geld is dus ook een rekenmiddel. Ten slotte kan geld worden gespaard bij de bank. Geld is dus ook een spaarmiddel.

Economie examentip #5: Zorg dat je het verschil kent tussen sparen en lenen

Sparen is het niet uitgeven van geld, maar het geld apart houden voor later. Met sparen kun je dus nu minder kopen, maar heb je in de toekomst meer geld tot je beschikking. Je hebt dan je gespaarde geld plus de rente die je daarover hebt ontvangen om uit te geven. Aan de andere kant is lenen het tijdelijk krijgen van geld. Een lening moet weer worden terugbetaald (vaak met rente) aan degene die jou het geld heeft geleend. Wanneer je geld leent, heb je nu meer te besteden. Echter in de toekomst kun je minder besteden, omdat je het geleende bedrag moet terugbetalen en hier ook nog eens rente over moet betalen.

Economie examentip #6: Zorg dat je een budgetplan kunt opstellen

Een budgetplan is een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de komende periode. Hiermee kun je de uitgaven op de inkomsten afstemmen. Je kunt tenslotte geen geld uitgeven dat je niet hebt. Om een budgetplan te maken, reken je eerst je gemiddelde inkomsten per maand uit. Vervolgens reken je je gemiddelde uitgaven per maand uit. Let op: bij een budgetplan moet je alle bedragen naar een maand omrekenen. Als je bijvoorbeeld 120 euro per jaar betaalt voor een verzekering, dan moet je dit omrekenen naar een bedrag per maand: 120 / 12 maanden = 10 euro per maand.

Economie examentip #7: Zorg dat je de verschillende soorten werkloosheid begrijpt

Werkloosheid kan om meerdere redenen ontstaan. Op het examen Economie moet je werkloosheid goed begrijpen. Zo is er structurele werkloosheid. Dit is is werkloosheid die geen verband houdt met schommelingen in de economische omstandigheden. Regionale werkloosheid is werkloosheid in een bepaalde regio. Seizoenswerkloosheid is werkloosheid in een bepaalde periode van het jaar. Frictie werkloosheid is wanneer je even (korter dan 3 maanden) werkloos bent na je studie of tussen twee banen zit. Ten slotte is conjuncturele werkloosheid de werkloosheid die verband houdt met schommelingen in de economische omstandigheden.

Economie examentip #8: Zorg dat je de problemen van ontwikkelingslanden begrijpt

Ontwikkelingslanden hebben verschillende problemen. Er is een grote werkloosheid en het inkomen per hoofd van de bevolking is laag. Er is een snelle bevolkingsgroei, maar deze is laag opgeleid, wat onder meer naar voren komt in de hoge mate van mensen die niet kunnen lezen of schrijven (analfabetisme). Ook zijn veel mensen ondervoed. Ontwikkelingslanden hebben een beperkte mate van scholing en weinig technische kennis. Kennis en informatie moet vanuit het buitenland worden ingekocht en dit kost veel geld. Om ontwikkelingslanden te helpen, bieden rijke landen verschillende vormen van hulp aan.

Heb jij nog goede Economie examentips VMBO?

Mail deze dan naar tips@examenoverzicht.nl en dan voegen we ze toe.

Hulp nodig bij de voorbereiding?

Zorg dat je bovenstaande tips leest voordat je het examen Economie gaat maken. Kun je toch nog wat hulp gebruiken bij de voorbereiding op het eindexamen? We hebben ook een samenvatting van de examenstof VMBO Economie. Deze helpt je bij de uitleg van de examenstof.

Examentips andere vakken

De examentips op deze pagina hebben betrekking op het examen Economie VMBO TL/GL. Natuurlijk hebben we ook examentips voor andere vakken. Bekijk bijvoorbeeld de examentips voor:

4 Items

Set Descending Direction
per pagina
© 2024 ExamenOverzicht.nl