Gratis verzending vanaf 30 euro
Binnen 2 werkdagen in huis
100.000+ leerlingen gingen je voor

Examen NaSk2 VMBO TL/GL 2024

Ben jij al goed met de praktische kant van natuur- en scheikundige verschijnselen? Snap jij hoe aardolie wordt bewerkt of plastic wordt vervaardigd? Ken jij alle afkortingen van zuren en basen al uit je hoofd? Op deze pagina kun je alles lezen over het eindexamen NaSk2 VMBO TL/GL.

Examen_nask2_vmbo_tlgl

De examenstof

Het eindexamen NaSk 2 VMBO TL/GL 2024 bestaat uit een paar onderdelen, namelijk:

Dit onderdeel gaat over verbranding, een reactie van een brandbare stof en zuurstof. Je moet hierbij weten aan welke voorwaarden moet worden voldaan om tot verbranding te komen. Dit zijn (1) een brandbare stof, (2) zuurstof, en (3) de ontbrandingstemperatuur. Zorg dat je ook weet hoe je via het beïnvloeden van deze voorwaarden brand kunt blussen of voorkomen.

Verbranding leidt tot uitstoot. Je moet hierbij zowel verschillende brandstoffen kennen, alsook de wetenschappelijke formule van uitstoot. Uitstoot zorgt voor vervuiling van de lucht. Op het examen moet je verschillende milieueffecten kennen. Denk hierbij aan het broeikaseffect, zure depositie of aantasting van de ozonlaag.

Één van de belangrijkste producten in de chemie is aardolie. Je moet op het examen weten hoe een olieraffinaderij werkt en waar aardolie voor wordt gebruikt. Denk onder andere aan de productie van brandstoffen, kunststoffen, medicijnen of cosmetica. Vooral van kunststof moet je weten hoe verschillende soorten plastic worden geproduceerd.

In het onderdeel water moet je onder andere verschillende vormen water kennen. Bijvoorbeeld regenwater, oppervlaktewater, grondwater of drinkwater. Ook moet je het verschil kennen tussen zout en zoet water en weten wat waterhardheid is. Water heeft voor mensen verschillende functies die je moet kennen. Dit zijn bijvoorbeeld water als spoelmiddel, oplosmiddel, koelmiddel, of voor het bereiden van voedsel.

Het deel wat ingaat op zuren en basen legt uit wat dit zijn en dat dit tegenpolen zijn. Je moet de zuren zoutzuur, salpeterzuur, zwavelzuur en azijnzuur kennen, net als de wetenschappelijke formule hiervan. Van de basen moet je ammoniak, hydroxide-ion, oxide-ion en carbonaat-ion kennen. Zorg dat je de wetenschappelijke formules goed kent, want je ook moet oplosvergelijkingen van de zuren en basen kennen.

Zorg dat je ook de effecten van zuren of de praktische toepassing van basen kent. Bijvoorbeeld wat het effect van zuur is op metaal of kalksteen. Of dat basen goed zijn in ontvetten. Belangrijk is ook te weten hoe je de zuurgraad van oplossingen kunt uitdrukken in de pH-waarde. Hoe lager de waarde, hoe zuurder de oplossing. Hoe hoger de waarde, hoe basischer de oplossing. Er zijn verschillende hulpmiddelen om de pH-waarde te meten. Je moet onder andere lakmoespapier, fenolftaleïen, indicatorpapier en rode koolsap kennen.

Dit onderdeel gaat in op enkele basisconcepten in de chemie. Er wordt stilgestaan bij stofeigenschappen. Denk bijvoorbeeld aan smeltpunt, kookpunt, kleur, geur of oplosbaarheid (let op, er zijn meer eigenschappen). Stoffen kunnen zich daarnaast in verschillende toestanden bevinden (vast, vloeibaar en gas). Je moet deze toestanden kunnen koppelen aan de begrippen smelttraject en kooktraject.

Op het examen moet je verschillende stoffen kennen. Hierbij moet je kunnen aangeven of het om zuivere stoffen of mengsels gaat. In het geval van mengsels moet je ook de hoofdbestanddelen kunnen benoemen. Voorbeelden van zuivere stoffen zijn suiker of keukenzout. Voorbeelden van mengsels zijn drinkwater en azijn. Je zou van azijn bijvoorbeeld ook moeten weten dat de hoofdbestanddelen water en azijnzuur zijn. Er zijn drie typen mengsels die je moet kennen (oplossing, suspensie en emulsie).

Chemische reacties komen overal in het dagelijks leven voor. Er wordt van je verwacht dat deze kunt herkennen en benoemen. Voorbeelden zijn het verteren van voedsel, rotten/bederven, verkleuren of je haar verven. Verder moet je verschillende chemische processen scheikundig kunnen opstellen in reactievergelijkingen. Zorg dat je dit goed kent, want je moet er ook mee kunnen rekenen.

De bouw van de materie gaat in op atomen en moleculen. Je moet hierbij weten wat atomen zijn en waar deze uit zijn opgebouwd. Op het examen wordt van je verwacht dat weet wat het periodiek systeem is en hoe je atomen hierin kunt opzoeken. Stoffen bestaan uit moleculen. Je moet hierbij goed weten hoe molecuulformules zijn opgebouwd. De formule geeft de verhoudingen weer, welke je voor een groot aantal stoffen moet kennen. Zorg ook dat je de afkortingen goed kent.

Dit onderdeel gaat in op industriële processen. Je moet de verschillende stappen in een productieproces kunnen benoemen of in een blokschema kunnen herkennen. In dit onderdeel komt ook terug hoe je chemisch moet rekenen met atoommassa en molecuulmassa.

Dit onderdeel gaat in op het scheiden van stoffen. Er zijn verschillende manieren om een mengsel van stoffen te scheiden. Voorbeelden die je moet kennen zijn onder andere filtreren, bezinken, extraheren en destilleren (let op, er zijn er meer). Ook moet je weten wat een ontledingsreactie is en hoe je met titreren concentraties stoffen in een oplossing kunt bepalen. Zorg ook dat je weet wat e-nummers zijn en waar deze voor worden gebruikt. De meeste voorkomende e-nummers kun je in je Binas vinden. Zorg dat je deze op kunt zoeken.

Het examen NaSk2 VMBO TL/GL

NaSk 2 is de samenvoeging van Natuurkunde en Scheikunde. Op het examen NaSk2 VMBO TL/GL 2024 komen zes hoofdonderwerpen terug. Het examen NaSk2 VMBO TL/GL zal bestaan uit enkele open vragen en een groot deel meerkeuzevragen over deze onderwerpen. Hieronder leggen we uit wat voor vragen je kunt verwachten:

Een deel van de vragen zal gaan over formules. Je moet zowel weten welke waar stoffen uit zijn opgebouwd (de scheikundige benamingen), maar ook de formules kennen. Zorg dat je deze goed leert en dat je reactievergelijkingen kunt opstellen. Zorg dat je ook het raffinageproces van aardolie kent. Veel stoffen staan in je Binas vermeld. Kijk deze goed door en zorg dat je weet waar je de informatie kunt vinden.

Andere vragen gaan rechtstreeks over de begrippen. Leer de begrippen daarom goed. Laat je eventueel overhoren door een klasgenoot. Daarnaast komt het ook voor dat je begrippen in een context moet plaatsen. Zo kan er een situatie worden geschetst. Bijvoorbeeld de remweg van een auto. Hierin moet jij dan aangeven welk begrip daarbij hoort. Probeer goed te letten op de relatie van de begrippen in combinatie met een groter onderwerp.

Hoe kunnen wij jou helpen bij het eindexamen?

Wij geloven dat iedereen kan slagen voor het eindexamen. Om jou te helpen goed voorbereid het examen NaSk2 VMBO TL/GL te gaan, hebben wij handige informatie opgezocht over dit eindexamen. Daarnaast hebben wij producten ontwikkeld die speciaal gemaakt zijn om jou te helpen slagen.

Informatie

Producten

De examenperiode is de meest stressvolle tijd van de middelbare school. Maar als jij onze samenvatting goed doorneemt, veel oefenvragen maakt en onze examentips leest, dan ga jij straks slagen voor het eindexamen!

5 Items

Set Descending Direction
per pagina
voordeelpakket-keuzehulp
  1. Kies je niveau
  2. Kies je producten
  3. Kies je vakken

Voordeelpakket

Tot 21% stapelkorting

© 2024 ExamenOverzicht.nl