Gratis verzending vanaf 30 euro
Binnen 2 werkdagen in huis
Digitaal te lezen in de app
40.000+ leerlingen gingen je voor

Het schoolexamen

Het schoolexamen is een verzameling toetsen en praktische opdrachten die je voor ieder vak doet, verspreid over de bovenbouw van de middelbare school. VWO-studenten bouwen het eindcijfer van het schoolexamen geleidelijk op in de laatste drie jaar van de middelbare school. HAVO en VMBO-studenten bouwen het eindcijfer voor het schoolexamen op in de laatste twee jaar van de middelbare school. Het schoolexamen bestaat uit toetsen, proefwerken, praktische opdrachten, werkstukken, verslagen en presentaties. De verschillende toetsen worden mondeling of schriftelijk afgenomen.

Het schoolexamen

Niet iedere toets die je zal maken tijdens de bovenbouw maakt deel uit van het schoolexamen. Iedere school bepaalt zelf wanneer de toetsen voor het schoolexamen worden gehouden. De school stelt dit op in een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In dit document wordt precies beschreven wanneer de toetsen plaatsvinden, waar ze over zullen gaan en hoe zwaar ze meetellen in het eindcijfer. In een PTA worden over het algemeen alleen de verschillende onderwerpen genoemd die leerlingen jaarlijks moeten leren. Leraren zijn vrij om te kiezen hoe ze de onderwerpen behandelen en toetsen. Dit betekent dat het schoolexamen niet in heel Nederland gelijk is, in tegenstelling tot het centraal examen. Om de kwaliteit van het schoolexamen toch te waarborgen is bij wet nu vastgelegd dat het verschil tussen de gemiddelde cijfers van het centraal examen (CE) en het schriftelijk examen (SE) niet groter mag zijn dan 0,5 punt.Programma van Toetsing en Afsluiting

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bepaalt welke onderwerpen er in ieder geval aan bod moeten komen in het schoolexamen. Scholen stellen zelf aan de hand van deze richtlijnen de inhoud, toetsvorm en normering vast. Dit wordt vastgelegd in een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Eindexamenkandidaten worden door hun school op de hoogte gesteld van de richtlijnen van het PTA, zodat ze zich hier op voor kunnen bereiden. Scholen sturen hun PTA op naar de onderwijsinspectie, zodat zij kunnen controleren of de school zich houdt aan alle eisen en voorwaarden.

Vakken die met een cijfer worden beoordeeld

Sommige vakken hebben alleen een schoolexamen en geen centraal examen. Het vak Maatschappijleer is een vak dat alleen een schoolexamen heeft. Ook het vak Algemene Natuurwetenschappen wordt alleen afgesloten met een schoolexamen. Verder kan jouw school ook een aantal keuzevakken aanbieden die enkel met een schoolexamen worden afgerond. Op het HAVO en VWO kunnen dat vakken zijn als Informatica, Wiskunde D en Klassieke Culturele Vorming. Iedere school bepaalt zelf welke keuzevakken zij aanbieden aan leerlingen.

Vakken die als voldoende of goed beoordeeld moeten zijn

Onderstaande vakken maken deel uit van het schoolexamen, maar worden niet beoordeeld met een cijfer. Je moet de vakken met een voldoende of goed afronden.

  • Culturele kunstzinnige vorming;
  • Lichamelijke opvoeding.

Meer informatie over het schoolexamen

Dit artikel heeft in het kort uitgelegd wat je moet weten over het schoolexamen. Meer informatie en de officiële eisen voor het schoolexamen zijn te vinden op Examenblad.nl.