Gratis verzending vanaf 30 euro
Binnen 2 werkdagen in huis
Digitaal te lezen in de app
40.000+ leerlingen gingen je voor

Wanneer ben je geslaagd? (2020 update)

Geslaagd! Ieder jaar hopen meer dan 200.000 leerlingen deze magische woorden te zeggen na het horen van de uitslag van de eindexamens. De normering van het eerste tijdvak van de examens VMBO, HAVO en VWO wordt dit jaar bekendgemaakt op woensdag 10 juni 2020. Op die dag weet je of je bent geslaagd. Het grote feest met vrienden en familie kan dan beginnen en traditionele trotse ouders hangen de vlag met de boekentas uit. Na vier, vijf of zes jaar middelbare school mag je ook superblij en trots zijn wanneer je het diploma haalt! In dit artikel leggen we uit wanneer je bent geslaagd voor het examen.

Wanneer ben je geslaagd voor het eindexamen?

Verschil tussen slagen en zakken

Is slagen voor het eindexamen eigenlijk makkelijk? En hoe groot is het verschil tussen slagen en zakken? Het antwoord is: heel klein. Er zit in principe slechts 0,1 punt verschil tussen. Met een gemiddeld cijfer van 5,5 ben je geslaagd en met een gemiddeld cijfer van een 5,4 ben je gezakt. Deze cijfers worden namelijk afgerond tot een geheel getal. Een 5,5 is afgerond een 6 en een 5,4 is afgerond een 5. Er hangen echter wel een aantal voorwaarden vast aan slagen en die voorwaarden verschillen per opleidingsniveau. Daarom vind je hieronder het antwoord op de vraag: ‘wanneer ben je geslaagd’ voor de middelbare school per opleidingsniveau.

Slagingsnormen: wanneer ben je geslaagd?

De slagingsnormen verschillen per niveau en zijn niet altijd even helder. Hieronder kun je lezen wanneer je bent geslaagd per niveau.

Slagen op het VMBO

Als je op het VMBO zit (zowel, TL, GL, KB en BB) dan slaag je wanneer je aan de volgende zes voorwaarden doet:

 • Het gemiddelde van de eindcijfers van alle vakken is een 5,5 of hoger (voldoende).
 • Je hebt voor het vak Nederlands een 5 of hoger gehaald.
 • Je hebt een voldoende of goed gehaald voor lichamelijke opvoeding.
 • Je hebt een voldoende of goed gehaald voor het kunstvak uit het gemeenschappelijke deel.
 • Je hebt een voldoende of goed gehaald voor het sectorwerkstuk.

Eindcijfers

Het eindcijfer is de optelling van het cijfer voor je schoolexamen en het cijfer van het centraal examen, gedeeld door 2. Dit gemiddelde cijfer wordt afgerond en ligt altijd tussen de 1 en 10. Bij het afronden gelden de volgende regels:

 • Is het cijfer achter de komma een 4 of lager, dan wordt het cijfer naar beneden afgerond. Dus stel je gemiddelde eindcijfer is een 5,4, dan wordt je finale eindcijfer een 5.
 • Is het cijfer achter de komma een 5 of hoger, dan wordt het cijfer naar boven afgerond. Dus stel je gemiddelde eindcijfer is een 6,5, dan wordt je finale eindcijfer een 7.

Voldoende

Zelfs als je onvoldoendes haalt, is het mogelijk om gemiddeld een voldoende te staan. Je kunt onvoldoendes namelijk compenseren met een hoog cijfer. Op het VMBO gelden daarvoor de volgende regels:

 • Je mag één eindcijfer 4 halen, maar dan moet je voor één ander vak een eindcijfer 7 halen. De overige vakken moeten dan een 6 of hoger zijn.
 • Je mag twee eindcijfers 5 halen, maar dan moet je voor één ander vak een eindcijfer 7 halen. De overige vakken moeten dan een 6 of hoger zijn.
 • Je mag één eindcijfer 5 halen, maar de overige vakken moeten dan allemaal een 6 of hoger zijn.
 • Volg je een leerwerktraject, dan moet je het beroepsgerichte programma en het vak Nederlands met een 6 of hoger afsluiten.

Let op: Je mag voor geen enkel examenvak lager dan een 4 halen!

Slagen op de HAVO

Als je op de HAVO zit, dan slaag je wanneer je aan de volgende vier voorwaarden doet:

 • Het gemiddelde van de eindcijfers van alle verplichte vakken is een 5,5 of hoger (voldoende).
 • Het gemiddelde van de eindcijfers van alle keuzevakken is een 5,5 of hoger (voldoende).
 • Je hebt een voldoende gehaald voor je combinatiecijfer.
 • Je hebt een voldoende of goed gehaald voor het vak lichamelijke opvoeding.

Eindcijfers

Het eindcijfer is de optelling van het cijfer voor je schoolexamen en het cijfer van het centraal examen, gedeeld door 2. Dit gemiddelde cijfer wordt afgerond en ligt altijd tussen de 1 en 10. Bij het afronden gelden de volgende regels:

 • Is het cijfer achter de komma een 4 of lager, dan wordt het cijfer naar beneden afgerond. Dus stel je gemiddelde eindcijfer is een 5,4, dan wordt je finale eindcijfer een 5.
 • Is het cijfer achter de komma een 5 of hoger, dan wordt het cijfer naar boven afgerond. Dus stel je gemiddelde eindcijfer is een 6,5, dan wordt je finale eindcijfer een 7.

Voldoende

Zelfs als je onvoldoendes haalt, is het mogelijk om gemiddeld een voldoende te staan. Je kunt onvoldoendes namelijk compenseren met een hoog cijfer. Bijvoorbeeld als je een 5 voor het ene vak hebt gehaald, en een 7 voor het andere vak, dan sta je gemiddeld een 6.

Echter mag je om te slagen voor de havo niet meer dan één 5 halen voor de verplichte vakken Wiskunde, Nederlands en Engels. Dit heet de kernvakkenregel. Daarnaast mag je niet meer dan één 4 halen voor de keuzevakken. Kortom, dit betekent dat je zelfs met 2 onvoldoendes je diploma kan behalen, mits je totale gemiddelde eindcijfer uitkomt op een voldoende, oftewel een 6 of hoger.

Het combinatiecijfer

Het combinatiecijfer bestaat uit het gemiddelde cijfer voor het profielwerkstuk, het cijfer voor Maatschappijleer en een aantal keuzevakken. Iedere school biedt echter verschillende keuzevakken. Daarnaast is het zo dat je Culturele Kunstzinnige Vorming en Lichamelijke Opvoeding moet afronden met een ‘voldoende’ of met een ‘goed’, voor deze twee vakken krijg je geen cijfer.

Slagen op het VWO

Als je op het VWO zit, dan slaag je wanneer je aan de volgende voorwaarden doet:

 • Het gemiddelde van al je cijfers op het centraal examen is een 5,5 of hoger (voldoende).
 • Je voldoet aan de kernvakkenregel. Dit houdt in dat je maximaal één 5 als eindcijfer mag staan voor de kernvakken Nederlands, Engels of Wiskunde.
 • Het gemiddelde van al je eindcijfers is een 6 of hoger (voldoende). Hier zijn enkele uitzonderingen op (zie hieronder).
 • Je hebt een voldoende gehaald voor je combinatiecijfer.
 • Je hebt lichamelijke opvoeding afgesloten met voldoende of goed.

Eindcijfers

Het eindcijfer is de optelling van het cijfer voor je schoolexamen en het cijfer van het centraal examen, gedeeld door 2. Dit gemiddelde cijfer wordt altijd afgerond en ligt altijd tussen de 1 en 10. Bij het afronden gelden de volgende regels:

 • Is het cijfer achter de komma een 4 of lager, dan wordt het cijfer naar beneden afgerond. Dus stel je gemiddelde eindcijfer is een 5,4, dan wordt je finale eindcijfer een 5.
 • Is het cijfer achter de komma een 5 of hoger, dan wordt het cijfer naar boven afgerond. Dus stel je gemiddelde eindcijfer is een 6,5, dan wordt je finale eindcijfer een 7.

Zelfs als je onvoldoendes haalt, is het mogelijk om gemiddeld een voldoende te staan. Je kunt onvoldoendes namelijk compenseren met een hoog cijfer. Bijvoorbeeld als je een 5 voor het ene vak hebt gehaald, en een 7 voor het andere vak, dan sta je gemiddeld een 6.

Je bent geslaagd als al je eindcijfers gemiddeld 6 zijn of hoger, met de volgende uitzonderingen:

 • Je mag één 5 hebben als al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn.
 • Je mag één vier hebben, maar dan moeten al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn en het gemiddelde van al je andere eindcijfers ten minste 6,0 zijn.
 • Je mag twee keer een 5 hebben of één 5 en één 4, maar dan moeten al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn en het gemiddelde van al je andere eindcijfers ten minste 6,0 zijn.
 • Let op dat geen enkel eindcijfer (afgerond) lager mag zijn dan een 4.

Kortom, dit betekent dat je zelfs met 2 onvoldoendes je diploma kan behalen, mits je totale gemiddelde eindcijfer uitkomt op een voldoende, oftewel een 6 of hoger.

Het combinatiecijfer

Het combinatiecijfer bestaat uit het gemiddelde cijfer voor het profielwerkstuk, het cijfer voor Maatschappijleer, Algemene Natuurwetenschappen, CKV en een aantal keuzevakken. Iedere school biedt echter verschillende keuzevakken. Voor geen van de vakken van het combinatiecijfer mag je lager halen dan een 4.


Veelgestelde vragen

Wanneer weet ik of ik ben geslaagd?

De normering voor het eerste tijdvak wordt bekendgemaakt op woensdag 10 juni 2020 om 08.00 uur. Heb je toch een herkansing nodig? De normering voor het tweede tijdvak wordt bekendgemaakt op vrijdag 26 juni om 08.00 uur.

Wanneer ben ik cum laude geslaagd?

Hier zijn specifieke eisen voor. Check de normen om cum laude te slagen.

Conclusie

Bovenstaande voorwaarden en regels kunnen misschien nogal streng overkomen en kunnen je zenuwen bezorgen. Maar als je deze tekst goed doorleest, zul je merken dat het eigenlijk heel geruststellende regels en voorwaarden zijn. Namelijk, of je slaagt of zakt ligt niet alleen aan de cijfers die je zal halen tijdens de centraal examens. Nee, het eindoordeel is het resultaat van alles wat je het hele jaar doet. En voor iedereen geldt: soms zit het mee en soms zit het tegen. Als je dan de balans opmaakt kom je meestal uit in het midden!

Verder is het een hele geruststelling dat je zelfs met onvoldoendes kan slagen. Voor veel leerlingen geldt dat er één vak is, dat als supermoeilijk wordt ervaren. Misschien wel zo moeilijk dat je denkt, ‘daar ga ik nooit een voldoende voor halen’. Dan is het een hele geruststelling dat je een onvoldoende kan halen voor dat vak. Je moet er dan wel voor zorgen dat je de andere vakken extra goed afrondt.

Je zou ervoor kunnen kiezen om meer tijd te besteden aan de vakken die je wel goed kan en wat minder tijd aan het vak dat je minder goed kan. Gebruik je talenten en versterk je kracht. Immers, als je een 8 haalt voor Biologie en een 5 voor Scheikunde, dan kom je gemiddeld uit op een ruime voldoende.

Vergroot je slagingskans

De samenvattingen en oefenboeken van ExamenOverzicht zijn heel goede hulpmiddelen om je optimaal voor te bereiden op de eindexamens en je gemiddelde eindcijfers te verhogen. Hiermee verhoog je je slagingskans!Tip: zelf berekenen wanneer je bent geslaagd

Als je nu al zou willen weten wat je zou moeten halen voor het centraal examen, check dan WanneerGeslaagd.nl. Deze site berekent wat je moet halen voor je diploma en laat grafisch zien wanneer je geslaagd bent.

Disclaimer

Bovenstaande tekst is met de grootst mogelijke zorg geschreven. ExamenOverzicht is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze pagina. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze tekst. De officiële slaagregels voor VMBO, HAVO en VWO zijn opgesteld door de Rijksoverheid.