Gratis verzending vanaf 30 euro
Binnen 2 werkdagen in huis
100.000+ leerlingen gingen je voor

Examen Wiskunde A VWO 2024

Weet jij hoe je kansberekening moet toepassen? Ken je het verschil tussen de discrete en de continue verdeling? Is differentiëren geen probleem voor jou? Op deze pagina kun je alles lezen over het examen Wiskunde A VWO.

Examen_wiskunde_a_vwo

De examenstof

Het examen Wiskunde A VWO 2024 bestaat uit een aantal onderdelen, namelijk:

Op het examen moet je kunnen rekenen met verhoudingen en percentages. Ook moet je eenheden van bepaalde grootheden in elkaar kunnen omrekenen. Denk hierbij aan de grootheden lengte, oppervlakte, inhoud, massa en tijd. Bij telproblemen moet je je afvragen of herhaling is toegestaan of niet. Ook moet je je afvragen of de volgorde belangrijk is of niet. Zo ja, gebruik je permutaties. Zo niet, gebruik je combinaties. Met een boomdiagram, wegendiagram of rooster kun je telproblemen visualiseren. Hiermee kun je telproblemen oplossen.

Dit onderdeel gaat over verbanden. Je moet uit een grafiek kunnen opmaken of lijnen stijgen of dalen. En of dit toenemend, constant of afnemend is. Zorg dat je weet wat maxima en minima zijn.

In de Wiskunde is een functie een grootheid die in haar afhankelijkheid afhangt van één of meer andere elementen. Op het examen moet je grafieken kunnen tekenen en lineaire functies, machtsfuncties, exponentiële functies, logaritmische functies en sinusfuncties kunnen interpreteren. Bij machtsfuncties en exponentiële functies is het belangrijk te begrijpen dat het kwadraat voor exponentiële stijgingen of dalingen zorgt.

Wanneer je op het examen een vraag met algemene informatie krijgt, moet je op zoek naar samenhang. Zorg dat je weet hoe je transformaties op een grafiek moet uitvoeren en functies moet combineren. Je moet met breuken kunnen rekenen, functies kunnen opstellen en vergelijkingen kunnen oplossen. Dit laatste moet je zowel via de grafische methode als de algebraïsche methode kunnen. Zorg dat je stelsels van vergelijkingen kunt oplossen en dat je kunt interpoleren en extrapoleren. Ten slotte moet je de logaritmische schaalverdeling kennen.

Dit onderdeel gaat in op afgeleide functies en rekenregels. Met behulp van het differentiequotiënt kun je het differentiaalquotiënt in een punt berekenen. Dit is de maat voor lokale verandering in een functie. Differentiëren is het berekenen van de afgeleide functie. Zorg dat je de standaardfuncties en de afgeleide daarvan kent. Je moet de afgeleide functies kunnen gebruiken om extreme waarden te vinden. Ook moet je weten wat toenamediagrammen zijn en moet je hellinggrafieken en hellingfuncties kunnen aflezen/opstellen.

Er zijn op het examen enkele rekenregels die je moet kennen om te kunnen rekenen met afgeleiden. Zorg dat je naast de basisregels van het rekenen met afgeleide functies de kettingregel kunt toepassen voor het bepalen van de afgeleide in een samengestelde functie. Naast de kettingregel moet je ook de somregel, productregel en quotiëntregel kunnen toepassen.

Naast afgeleiden moet je op het examen ook kunnen rekenen met rijen. Zorg dat je het verschil kent tussen rekenkundige en meetkundige rijen en met beiden kunt rekenen.

Het examen Wiskunde A VWO

Wiskunde is de wetenschap die zich bezighoudt met de eigenschappen van getallen, patronen en structuren. Het examen Wiskunde A VWO bestaat uit open vragen over deze onderwerpen. Hieronder leggen we uit wat voor vragen je kunt verwachten.

Op het examen moet je de eigenschappen van standaardfuncties kennen, grafieken kunnen tekenen en vergelijkingen kunnen oplossen. Ook wordt er verwacht dat je telproblemen kunt oplossen en kunt rekenen met rijen. Ten slotte moet je de afgeleide van een functie kunnen bepalen.

Hoe kunnen wij jou helpen bij het eindexamen?

Wij geloven dat iedereen kan slagen voor het eindexamen. Om jou te helpen goed voorbereid het examen in te gaan, hebben wij alle belangrijke informatie en nuttige producten voor jou op een rijtje gezet om jou te helpen slagen voor het examen Wiskunde A VWO:

Informatie

Producten

De examenperiode is de meest stressvolle tijd van de middelbare school. Maar als jij onze samenvatting goed doorneemt, veel oefenvragen maakt en onze examentips leest, dan ga jij straks slagen voor het eindexamen!

© 2024 ExamenOverzicht.nl