Gratis verzending vanaf 30 euro
Binnen 2 werkdagen in huis
100.000+ leerlingen gingen je voor

Examentips Aardrijkskunde VWO 2024

De beste examentips op een rij

Voel jij je al zeker genoeg om het examen Aardrijkskunde te maken? De examenstof heb je wellicht al in je hoofd zitten. Toch zijn er een aantal belangrijke punten waar je misschien nog niet aan hebt gedacht. Daarom hebben wij voor jou de beste examentips Aardrijkskunde VWO verzameld en geselecteerd. Bestudeer deze examentips goed en voorkom dat je veelgemaakte fouten zal maken op het examen. Zo helpen we jou ontspannen het examen in te gaan. Geen stress!

Onderstaande tips zijn specifiek voor het examen Aardrijkskunde VWO. Daarnaast bestaan er natuurlijk ook nog algemene examentips die van toepassing zijn op elk vak.

Top 9 examentips Aardrijkskunde VWO

Examentip Aardrijkskunde #1: Zorg dat je de theorie kunt toepassen

Het is niet genoeg om enkel de theorie te kennen. Op het examen Aardrijkskunde gaat het allemaal over toepassen van de theorie. Zo zal er bijvoorbeeld niet direct worden gevraagd wat globalisering inhoudt, maar kan er worden gevraagd wat de gevolgen van globalisering zijn voor een IT bedrijf in Bangalore (India). Het toepassen van de theorie leer je door veel oefenvragen te maken. Dit kan je bijvoorbeeld doen door oude Aardrijkskunde examens te oefenen.

Examentip Aardrijkskunde #2: Lees de vraag en bepaal welke gegevens je nodig hebt

Lees de vraag eerst goed door. Kijk vervolgens welke gegevens je nodig hebt om de vraag te beantwoorden. Zoek deze gegevens op. Als je niet weet waar je deze gegevens kunt vinden de de atlas, maak dan gebruik van één van de registers in de atlas.

Examentip Aardrijkskunde #3: Zorg dat je met de atlas kunt werken

De atlas is je grote vriend op het examen Aardrijkskunde. Blader als voorbereiding op het examen de atlas eens goed door. Zorg dat je weet waar je statistische informatie kunt vinden. Probeer ook eens enkele dingen op te zoeken met behulp van het zaakregister. Bedenk van tevoren welke geografische kaarten grote kans maken om op het examen aan de orde te komen. Dit zijn bijvoorbeeld de kaarten die gaan over de regio Zuid-Amerika.

Examentip Aardrijkskunde #4: Zorg dat je de actualiteit kent

Een belangrijke tip voor het examen Aardrijkskunde is om de actualiteit te kennen. Een onderwerp als klimaatverandering is erg actueel en heeft dan ook een grote kans om terug te komen op het examen. Zorg dat je niet alleen de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering kent, maar bijvoorbeeld ook economische en politieke aspecten kunt benoemen.

Examentip Aardrijkskunde #5: Zorg dat je de kenmerken en oorzaken van globalisering kent

Globalisering is het proces van wereldwijde economische, politieke en culturele integratie van gebieden en samenlevingen. Zorg dat je deze economische, politieke en culturele aspecten kunt benoemen op het examen en van elk van deze aspecten kenmerken kunt benoemen. Denk bijvoorbeeld aan culturele globalisering. Dit wordt gekenmerkt door de internationale verspreiding van cultuurelementen, informatie en ideeën. Dit komt door internationale migratie, toerisme en moderne communicatiemiddelen. De cultuur die zich het sterkst verspreid is de Amerikaanse. Zo kunnen we kijken naar Amerikaanse films, luisteren naar Amerikaanse muziekartiesten, eten bij de McDonalds en kijken naar MTV. Ook zien we dat Engels steeds meer de lingua franca, oftewel de gemeenschappelijke taal van mensen wordt. Al deze kenmerken moet je op het examen kunnen toepassen.

Examentip Aardrijkskunde #6: Zorg dat je de nadelen kent van de indicator BNP per hoofd

Het BNP per hoofd is de optelsom van alles wat in een jaar in een land word verdiend, gedeeld door het aantal inwoners. De indicator heeft echter verschillende nadelen. Zo kan een kleine groep zeer rijke mensen het gemiddelde enorm optrekken. Ook laat het BNP per hoofd geen regionale verschillen zien, terwijl er juist in arme landen grote verschillen zijn binnen de inkomens. Daarnaast zegt het BNP per hoofd niks over de leefomstandigheden in een land. Ten slotte wordende inkomsten uit de informele sector, de ruilhandel en de zelfvoorziening niet meegenomen in het BNP per hoofd.

Examentip Aardrijkskunde #7: Zorg dat je de kringlopen kent die invloed hebben op het aardoppervlak

Op het examen moet je de hydrologische kringloop (waterkringloop), de gesteentekringloop en de koolstofkringloop kennen. Onder invloed van de gesteentekringloop en de hydrologische kringloop ontstaan er nieuwe gesteenten en nieuw reliëf. De koolstofkringloop omvat alle processen waarmee koolstof door de aarde circuleert. Zorg dat je veranderingen aan het aardoppervlak kunt relateren aan deze kringlopen.

Examentip Aardrijkskunde #8: Zorg dat je de landschapszones kent

Op het examen moet je de verschillende landschapszones kennen. Dit zijn de polaire zone, de boreale zone, de gematigde zone, aride zone, subtropische zone en de tropische zone. Je dient in staat te zijn weerselementen op een plek te relateren aan de landschapszones.

Examentip Aardrijkskunde #9: Kijk documentaires over Zuid-Amerika

Documentaires kunnen net een ander perspectief geven dan je boek. Ze laten je onder andere zien hoe de mensen in deze regio wonen. Veel documentaires kun je gewoon vinden op YouTube. En het is tenslotte leuker om een goede documentaire te kijken dan om je boek te lezen!

Heb jij nog meer goede examentips Aardrijkskunde VWO?

Mail deze dan naar tips@examenoverzicht.nl en dan voegen we ze toe.

Hulp nodig bij de voorbereiding op het eindexamen?

De examentips op deze pagina kunnen je helpen bij de voorbereiding op het eindexamen. Zou je toch nog wat extra hulp kunnen gebruiken? Onze samenvatting Aardrijkskunde VWO legt je alle examenstof kort en bondig uit!

Examentips andere vakken

De examentips op deze pagina hebben betrekking op het examen Aardrijkskunde VWO. Natuurlijk hebben we ook examentips voor andere vakken. Bekijk bijvoorbeeld de examentips voor:

© 2024 ExamenOverzicht.nl