Gratis verzending vanaf 30 euro
Binnen 2 werkdagen in huis
100.000+ leerlingen gingen je voor

Examen Wiskunde B HAVO 2024

Kun jij goed rekenen met standaardfuncties? Weet jij alles van differentiëren? Op deze pagina kun je alles lezen over het Wiskunde B eindexamen HAVO.

Examen_wiskunde_b_havo

De examenstof

Het Wiskunde B eindexamen HAVO 2024 bestaat uit een aantal onderdelen, namelijk:

Op het eindexamen Wiskunde B wordt van je verwacht dat je je algebraïsche vaardigheden op orde hebt. Denk bijvoorbeeld aan breukvormen, wortelvormen, machten, logaritmen en bijzondere producten. Zorg van elk van deze vormen dat je weet hoe je hiermee moet rekenen of een som moet oplossen. Ook moet je eerstegraads- en tweedegraadsvergelijkingen kunnen oplossen. Zorg dat je bij vergelijkingen altijd je antwoord controleert door deze opnieuw in de vergelijking te stoppen. Zorg dat je de verschillende methoden hiervoor kent en in staat bent snijpunten in grafieken te vinden.

Dit onderdeel gaat onder andere in op standaardfuncties. Zorg dat je bij een grafiek snapt of een lijn stijgt/daalt en of dit toenemend, constant of afnemend is. Ook moet je maxima/minima en snijpunten kunnen opzoeken. Zorg dat je verder weet wat domein en bereik zijn.

Machtsfuncties in een grafiek met een even n zorgen voor een symmetrische parabool (dal of berg). Bij een oneven n is de grafiek puntsymmetrisch op het punt (0,0). Zorg dat je weet hoe exponentiële en logaritmische functies worden weergegeven in een grafiek. Logaritmische functies zijn het tegenovergestelde van exponentiële functies. Bij goniometrische functies wordt er gerekend met cirkels en driehoeken. Zorg dat je de sinus, cosinus en tangens kent om met driehoeken te kunnen rekenen. Bij gebroken functies komt er een breuk terug in de functie. De grafiek bestaat dan uit twee delen. Op het examen moet je ook in staat zijn om standaardfuncties te transformeren door functies te transleren en vermenigvuldigingen.

Bij vergelijkingen en ongelijkheden moet je onder andere kwadratische vergelijkingen en hogeregraadsvergelijkingen kunnen oplossen. Beiden zijn exact op te lossen. Wanneer je ongelijkheden moet oplossen is het belangrijk dat je weet hoe dit moet met behulp van de grafische rekenmachine. Ook komen er evenredigheidsverbanden terug. Als er periodieke functies terugkomen, moet je deze ook met de grafische rekenmachine kunnen tekenen.

In het onderdeel meetkundige berekeningen komt terug hoe je afstanden en hoeken in concrete situaties moet berekenen. Onder andere de stelling van Pythagoras moet je kennen. Via de sinus, cosinus en tangens moet je de hoek van elke zijde van een driehoek kunnen berekenen. Je moet de sinusregel en de cosinusregel kunnen toepassen en weten hoe om te gaan met gelijkvormigheid. Van een aantal vormen moet je de algebraïsche methoden kennen om de omtrek, doorsnede of het oppervlak te berekenen. Dit moet je bijvoorbeeld kunnen met een cirkel.

Het laatste onderdeel wat op het eindexamen terugkomt is toegepaste analyse. Je moet hierbij onder andere veranderingen kunnen interpreteren. Bijvoorbeeld in toenamediagrammen. Verder is het belangrijk de differentiequotiënten uit te kunnen rekenen. Deze geeft de gemiddelde verandering op een interval aan. Hiermee kun je vervolgens het differentiaalquotiënt in een punt benaderen en de afgeleide (helling)functie berekenen. Zorg dat je de basisregels van het differentiëren goed kent. Je moet de somregel, verschilregel en kettingregel kennen. Ten slotte dien je afgeleide functies te kunnen toepassen.

Het Wiskunde B eindexamen HAVO

Wiskunde is de wetenschap die zich bezighoudt met de eigenschappen van getallen, patronen en structuren. Het Wiskunde B eindexamen HAVO bestaat uit open vragen over deze onderwerpen. Hieronder leggen we uit wat voor vragen je kunt verwachten.

Op het eindexamen moet je de eigenschappen van standaardfuncties kennen, grafieken kunnen interpreteren en vergelijkingen kunnen oplossen. Ook wordt verwacht dat je met evenredigheidsverbanden en periodieke functies kunt rekenen. Daarnaast moet je meetkundige berekeningen kunnen uitvoeren met afstanden en hoeken. Ten slotte moet je kunnen rekenen met de afgeleide. Op het Wiskunde B eindexamen kan je naar schatting rond de 18 vragen verwachten.

Hoe kunnen wij jou helpen bij het eindexamen?

Wij geloven dat iedereen kan slagen voor het eindexamen. Om jou te helpen goed voorbereid het examen Wiskunde B HAVO in te gaan, hebben wij handige informatie opgezocht over dit eindexamen. Daarnaast hebben wij producten ontwikkeld die speciaal gemaakt zijn om jou te helpen slagen.

Informatie

Producten

De examenperiode is de meest stressvolle tijd van de middelbare school. Maar als jij onze samenvatting goed doorneemt, veel oefenvragen maakt en onze examentips leest, dan ga jij straks slagen voor het eindexamen!

© 2024 ExamenOverzicht.nl