Gratis verzending vanaf 30 euro
Binnen 2 werkdagen in huis
100.000+ leerlingen gingen je voor

Examen Natuurkunde VWO 2024

Kun jij pagina’s volschrijven over natuurkundige begrippen als kracht, evenwicht, beweging en geluid? Weet je alles van de quantumwereld? En ken jij alle natuurwetten? Op deze pagina kun je alles lezen over het examen Natuurkunde VWO.

Examen_natuurkunde_vwo

De examenstof

Het examen Natuurkunde VWO 2024 bestaat uit een aantal onderdelen, namelijk:

Het eerste onderwerp gaat in op informatieoverdracht en medische beeldvorming. Je moet weten wat trillingen zijn en hoe je de frequentie meet. Trillingen leiden tot golven. Op het examen moet je berekeningen met trillingen uit kunnen voeren. Zorg dat je weet wat interferentie is. Andere belangrijke begrippen zijn transversale golven, longitudinale golven, grondtoon en boventoon.

Wanneer je begrijpt hoe golven en frequenties werken, is het belangrijk deze informatie te kunnen plaatsen in de context van snaar- en blaasinstrumenten. Ook moet je weten hoe radiogolven werken en wat bandbreedte is. Je moet begrijpen hoe een radio verschillende kanalen kan onderscheiden. Maar ook hoe analoge signalen kunnen worden omgezet naar digitale signalen.

Bij het onderdeel medische beeldvorming moet je weten wat atomen, protonen, neutronen en elektronen zijn. Daarnaast is het belangrijk de verschillende soorten ioniserende stralingen te kennen. Bijvoorbeeld röntgenstraling en alfastraling. Let hierbij ook op het begrip radioactiviteit en zorg dat je vervalvergelijkingen op kunt stellen.

Atomen en elektronen maken gebruik van de eenheid elektronvolt. Je moet de activiteit van stoffen kunnen meten. Ook moet je weten hoe je wat de halveringsdikte is, hoe je deze kunt berekenen en afzetten in een grafiek. Je moet weten hoe kernenergie werkt en wordt opgewekt. Verder is het belangrijk de risico’s van straling te kennen. Denk aan het verschil tussen bestraling en besmetting. Ten slotte moet je verschillende medische beeldvormingstechnieken kennen, zoals een MRI-scan.

Bij het onderdeel beweging en energie wordt gekeken naar kracht, beweging, energieomzettingen, wisselwerking en gravitatie.

Bij het onderdeel kracht en beweging moet je een afstand over de tijd kunnen uitrekenen. Bijvoorbeeld de gemiddelde snelheid per uur. Daarnaast moet je de versnelling kunnen berekenen. Ook is belangrijk te weten hoe krachten effect hebben op snelheid. Zowel in een rechte lijn als onder een hoek. In de context van snelheid en kracht is het ten slotte belangrijk de eerste, tweede en derde wet van Newton te kennen. Ook moet je kunnen rekenen met de zwaartekracht en hefbomen.

In het onderwerp energie en wisselwerking moet je de wet van behoud van energie kennen. Je moet zoal met zwaarte-energie, kinetische energie, chemische energie en veerenergie kunnen rekenen. Arbeid is energie omzetten door middel van krachten. Je moet ook hiermee kunnen rekenen. Ten slotte moet je het rendement kunnen bepalen.

Bij het laatste onderwerp uit dit onderdeel moet je met gravitatie om kunnen gaan. Denk hierbij aan het berekenen van de baansnelheid of de middelpuntzoekende kracht. Ook moet je de gravitatiewet van Newton kennen en de gravitatiewisselwerking weten uit te rekenen. Als laatste punt moet je weten hoe geostationaire satellieten bewegen, wat de ontsnappingssnelheid is en hoe je de gravitatie-energie berekent.

Dit onderdeel gaat over elektrische systemen en magnetisme. Je moet op het examen de standaard begrippen als stroom, lading, spanning, weerstand en geleiding kennen. Stroomsterkte, spanning en weerstand moet je kunnen uitrekenen. Verder moet je een stroomkring kunnen aflezen en verschillende soorten weerstanden kennen. Zorg dat je ook bekend bent met de wetten van Kirchhoff en hiermee kunt rekenen. Je moet verder het verschil kennen tussen een serieschakeling en een parallelschakeling. Ook hiermee moet je kunnen rekenen.

Een ander deel gaat over elektrische energie en vermogen. Zorg dat je weet hoe je vermogen moet berekenen. Je moet verder het onderwerp elektriciteit kunnen plaatsen in en rond het huis. Bijvoorbeeld hoe een stoppenkast werkt, welke beveiligingen deze kent en hoe verschillende soorten lampen werken.

Daarnaast is magnetisme onderdeel van de examenstof geworden. Hierbij moet je weten magnetische velden werken en wat veldlijnen zijn. Ten slotte moet je in dit onderdeel kunnen rekenen, inclusief het berekenen van de magnetische flux en de inductiespanning.

Dit onderdeel gaat over elektromagnetische straling en materie. Elektromagnetische straling is een verzamelnaam voor alle soorten straling bestaande uit elektromagnetische golven. Je moet weten dat deze straling uit fotonen bestaat en de energie van fotonen kunnen berekenen. Ook moet je het elektromagnetisch spectrum kennen en de verschillende instrumenten om het elektromagnetisch spectrum te kunnen onderzoeken.

Sterren stralen licht uit in verschillende kleuren. Je moet weten dat je via het Hertzsprung-Russel diagram sterren kunt classificeren. Van witte dwergen tot superreuzen. Je moet verder aan de hand van rood- blauwverschuiving weten of een ster naar de aarde beweegt, of van de aarde af beweegt. Zorg dat je ook de radiële snelheid kunt berekenen. Met de planck-kromme en wet van Wien kun je verder bepalen met wat voor soort ster je te maken hebt. Met de wet van Stefan-Boltzmann kun je het totale uitgestraalde vermogen berekenen.

In dit onderdeel wordt de quantumwereld uitgelegd. Je moet weten hoe licht beweegt. Licht bestaat uit fotonen en heeft eigenschappen van zowel golven als deeltjes. Dit wordt de golf-deeltje-dualiteit genoemd. Je moet dit principe kennen en weten dat dit met het dubbelspleet-experiment kan worden aangetoond. Zorg dat je ook de De Broglie golflengte kent en weet hoe de onderzoeksrichting van kwantummechanica is ontstaan. Verder moet je de onzekerheidsrelatie van Heisenberg kennen. Zorg ten slotte dat je weet wat het tunneleffect is.

Ten slotte moet je op het examen enkele algemeenheden kennen. Je moet weten wat een natuurwet is en wat verbanden zijn. Je moet kunnen beschrijven hoe een natuurwet kan worden gevonden en het concept universaliteit kunnen toepassen. Verder worden onderzoeken vaak aan de hand van een model getoetst. Een model is een afgeleide van de werkelijkheid, speciaal gericht voor de toepassing van het onderzoek. Je moet verschillende soorten modellen kennen, waaronder een schaalmodel, een denkmodel en een computermodel.

Het examen Natuurkunde VWO

Natuurkunde is de wetenschap die zich bezighoudt met het onderzoeken van de algemene eigenschappen van materie, straling en energie. Op het Natuurkunde examen VWO 2024 komen zes hoofdonderwerpen terug. Het examen bestaat uit open vragen over deze onderwerpen. Hieronder leggen we uit wat voor vragen je kunt verwachten.

Op het centraal examen Natuurkunde moet je trillingen en golven kunnen uitleggen. En de eigenschappen van ioniserende straling kennen. Je moet de wetten van Newton begrijpen en kunnen rekenen met verschillende energievormen. Ook wordt er verwacht dat je elektrische schakelingen kunt analyseren, magnetisme kunt verklaren en de wisselwerking tussen straling en materie kunt uitleggen. Ten slotte dien je de golf-deeltje-dualiteit en de onzekerheidsrelatie van Heisenberg te kunnen toepassen.

Andere vragen gaan rechtstreeks over de begrippen. Leer de begrippen daarom goed. Laat je eventueel overhoren door een klasgenoot. Daarnaast komt het ook voor dat je begrippen in een context moet plaatsen. Probeer goed te letten op de relatie van de begrippen in combinatie met een groter onderwerp.

Hoe kunnen wij jou helpen bij het eindexamen?

Wij geloven dat iedereen kan slagen voor het eindexamen. Om jou te helpen goed voorbereid het examen in te gaan, hebben wij de volgende belangrijke informatie en producten voor jou op een rijtje gezet om jou te helpen slagen voor het examen Natuurkunde VWO:

Informatie

Producten

De examenperiode is de meest stressvolle tijd van de middelbare school. Maar als jij onze samenvatting goed doorneemt, veel oefenvragen maakt en onze examentips leest, dan ga jij straks slagen voor het eindexamen!

© 2024 ExamenOverzicht.nl