Gratis verzending vanaf 30 euro
Binnen 2 werkdagen in huis
100.000+ leerlingen gingen je voor

Solvabiliteit: wat is dat en hoe bereken je het?

Solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen van een onderneming. De solvabiliteit geeft aan of de onderneming bij een faillissement genoeg eigen vermogen heeft om de eigenaren van het vreemd vermogen te kunnen betalen. De solvabiliteit reflecteert dus het risico van het vreemd vermogen. Bij de solvabiliteit gaat het, in tegenstelling tot bij de liquiditeit, om alle schulden (dus zowel de kortlopende schulden en de langlopende schulden).

Alles over solvabiliteit

Video

Wil je alles weten over solvabiliteit? Check dan onderstaande video van Economie-Academy.

 

Financiële gezondheid

Financiële gezondheid

De solvabiliteit wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van een bedrijf op de langere termijn. Hoe groter de solvabiliteit, hoe groter het vermogen om de kortlopende en langlopende schulden te kunnen betalen.

Een onderneming is solvabel als ze alle verplichtingen, zowel kortlopend als langlopend, kan betalen bij de opheffing van de onderneming. De onderneming moet dus al haar vreemd vermogen kunnen betalen met de verkoop van de activa. Een onderneming is insolvabel als ze niet alle verplichtingen kan betalen bij faillissement.

Hoe bereken je de solvabiliteit?

Solvabiliteit berekenen

De formule voor het berekenen van de solvabiliteit is als volgt:

Solvabiliteit = (eigen vermogen / vreemd vermogen) × 100%

Of:

Solvabiliteit = (eigen vermogen / totaal vermogen) ×100%

Welke formule je moet gebruiken staat meestal aangegeven in de vraag van het eindexamen.

Het vreemd vermogen van een onderneming zijn de langlopende schulden en de kortlopende schulden bij elkaar opgeteld. Het eigen vermogen van een onderneming is het aandelenkapitaal opgeteld bij de reserves en de nettowinst. Het totaal vermogen is het vreemd vermogen opgeteld bij het eigen vermogen.

Als de solvabiliteit 100% of hoger is, dan betekent dit dat de onderneming theoretisch al haar vreemd vermogen kan betalen. In de praktijk hangt de solvabiliteit echter ook af van de omvang van de onderneming. Als de solvabiliteit hoog is, betekent dit dat er veel eigen vermogen ten opzichte van de schulden is. Hierdoor is de kans groot dat de onderneming al haar schulden zal kunnen afbetalen bij een faillissement.

Verschil liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit

Verschillen liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit

Het verschil tussen liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit is als volgt:

  • Solvabiliteit geeft aan of de onderneming op de lange termijn aan haar verplichtingen kan voldoen;
  • Liquiditeit geeft aan of de onderneming op de korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen;
  • Rentabiliteit geeft weer hoeveel winst een bedrijf per geïnvesteerde euro maakt.

Voorbeeld berekening solvabiliteit

Voorbeeld berekening solvabiliteit

Balans voorbeeldonderneming ABC:

ActivaPassiva

Vaste activa

14.000

Eigen vermogen

11.000

Vlottende activa

4.000

Langlopende schulden

6.000

Liquide activa

2.000

Kortlopende schulden

3.000

Manier 1

Solvabiliteit = (eigen vermogen / vreemd vermogen) × 100%

Solvabiliteit = (11.000 / (6.000 + 3.000)) ×100% = 122,22%

Manier 2

Solvabiliteit = (eigen vermogen / totaal vermogen) × 100%

Solvabiliteit = (11.000 / (6.000 + 3.000 + 11.000)) × 100% = 55%

Bij manier 1 kun je zien dat de solvabiliteit groter is dan 100% (122.22 > 100), dus onderneming ABC is theoretisch solvabel. Dit betekent dat in geval van faillissement de schulden van onderneming ABC gedekt worden door het eigen vermogen.

6 Items

Set Descending Direction
per pagina

Ontvang exclusieve tips in het examenjaar

Graag helpen we jou in het examenjaar richting je diploma!
Zit jij in je examenjaar en wil jij slagen? Schrijf je dan in voor:

Exclusieve tips
De geheimen van het eindexamen
Een template voor jouw leerplanning
Dat extra zetje in de rug

Ik ben
© 2024 ExamenOverzicht.nl