Gratis verzending vanaf 30 euro
Binnen 2 werkdagen in huis
Digitaal te lezen in de app
60.000+ leerlingen gingen je voor

Cashflow

Het is misschien wel één van de belangrijkste aspecten van het leven: geld! Alles om je heen draait om geld. Je geeft geld uit wanneer je bijvoorbeeld boodschappen nodig hebt en je ontvangt geld wanneer je hebt gewerkt. Denk maar aan het salaris dat je iedere maand gestort krijgt. Ook voor bedrijven is het van groot belang om deze geldstromen, of cashflows bij te houden. In dit artikel leggen we je daarom alles uit over de cashflow.

Cashflow

Wat is cashflow?

Wat is cashflow?

Cashflow gaat over de ingaande en uitgaande geldstromen binnen een bedrijf. Dit is voor bedrijven van groot belang om te weten, omdat het aangeeft of een bedrijf financieel gezond is. Daarnaast kan een bedrijf zo zien of er voldoende geld beschikbaar is om verplichtingen na te komen. Om de cashflow te berekenen worden uitgaande geldstromen van de ingaande geldstromen afgehaald.

Binnen de bedrijfseconomie zijn er drie veel voorkomende soorten cashflow:

 • De operationele cashflow
 • De investeringscashflow
 • De financieringscashflow

Het is belangrijk om te onthouden dat cashflow niet hetzelfde is als winst

Wat is het verschil tussen cashflow en winst?

Wat is het verschil tussen cashflow en winst?

Cashflow en winst worden vaak met elkaar verward. Het zijn twee belangrijke financiële begrippen die vaak worden gebruikt om de gezondheid en prestaties van een bedrijf te meten.

Cashflow is de hoeveelheid geld die een bedrijf heeft om te besteden aan investeringen, aflossing van schulden en uitkeringen aan aandeelhouders. Het wordt vaak gemeten als de netto cashflow. Dit is het verschil tussen de cashinkomsten en de cashuitgaven van een bedrijf. Wanneer een bedrijf meer geld heeft dan het uitgeeft, wordt er gesproken van een positieve cashflow. Een negatieve cashflow betekent daarentegen juist dat een bedrijf meer geld uitgeeft dan het ontvangt.

Winst is het bedrag dat een bedrijf overhoudt nadat alle kosten zijn afgetrokken van de inkomsten. Het wordt vaak gemeten als nettowinst. Dit is het verschil tussen de brutowinst (inkomsten min kosten) en de belastingen. Een positieve winst betekent dat een bedrijf geld overhoudt, terwijl een negatieve winst betekent dat een bedrijf verlies maakt.

Voorbeeld:

Bedrijf A heeft een omzet van €100.000 en kosten van €80.000. Dit betekent dat ze een brutowinst hebben van €20.000. Als ze vervolgens nog €5.000 aan belastingen moeten betalen, hebben ze een nettowinst van €15.000. Als ze in dezelfde periode €10.000 aan inkomsten uitgeven en €8.000 aan uitgaven, hebben ze een netto cashflow van €2.000.

Wat is de operationele cashflow?

Wat is de operationele cashflow?

De operationele cashflow gaat over de geldstroom die ontstaat uit de dagelijkse activiteiten van een bedrijf. Denk hierbij aan de verkoop van producten en diensten. Een voorbeeld van een bedrijf met een operationele cashflow is een supermarktketen. De supermarkt verkoopt producten aan consumenten en ontvangt hiervoor geld. Dit geld wordt gebruikt om de kosten van de producten en de salarissen van het personeel te betalen. Wanneer de inkomsten hoger zijn dan de kosten, dan heeft de supermarkt een positieve operationele cashflow. Als de inkomsten lager zijn dan de kosten, dan heeft de supermarkt juist een negatieve operationele cashflow.

In het algemeen is het belangrijk voor een bedrijf om een gezonde cashflow te hebben. Op deze manier kan het blijven groeien en aan de verplichtingen voldoen. Bedrijven moeten daarom regelmatig hun cashflow analyseren en ervoor zorgen dat er voldoende geld beschikbaar is.

Wat is de investeringscashflow?

Wat is de investeringscashflow?

De investeringscashflow gaat over geld dat wordt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen, zoals machines en gebouwen. Een voorbeeld van een bedrijf met een investeringscashflow is een bouwbedrijf. Het bedrijf investeert geld in grond, materialen en arbeid om een gebouw te ontwikkelen. Voordat het gebouw wordt verkocht of verhuurd, zal het bedrijf geld uitgeven en dus een negatieve investeringscashflow hebben.

Het is hierbij belangrijk om te onthouden dat een bedrijf niet altijd een positieve cashflow hoeft te hebben. Het is soms namelijk nodig om geld uit te geven aan investeringen in de toekomst. Denk hierbij aan onderzoek en ontwikkeling of groei van het bedrijf. Echter, een bedrijf moet wel altijd voldoende liquiditeit hebben om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen.

Liquiditeit is de mate waarin een onderneming in staat is om haar verplichtingen aan te gaan. Dit is van groot belang, omdat een onderneming die haar verplichtingen niet kan nakomen in financiële problemen kan komen. Een onderneming wordt liquide genoemd wanneer ze haar schulden op korte termijn kan betalen, en illiquide wanneer dat op korte termijn niet lukt.

Cash is een belangrijke component van korte termijn liquiditeit. Dit is geld dat een bedrijf direct kan gebruiken om aan verplichtingen te voldoen, zoals salarissen, huur en leveranciersrekeningen. Vaste activa, zoals gebouwen en machines, zijn een belangrijke component van lange termijn liquiditeit. Dit zijn activa die een bedrijf kan verkopen om geld te verkrijgen om zo aan verplichtingen te kunnen voldoen.

Wat is de financieringscashflow?

Wat is de financieringscashflow?

De financieringscashflow is een maatstaf voor de hoeveelheid geld dat een bedrijf binnenkrijgt of uitgeeft via financieringsbronnen zoals leningen, aandelenemissies, of aandeleninkoopprogramma's. Dit is erg belangrijk, omdat het aangeeft hoe een bedrijf geld verkrijgt voor groei en ontwikkeling.

Het uitgeven van een lening betekent dat een geldgever geld leent aan een geldnemer. Dit heeft voor de geldgever een negatieve verandering in de financieringscashflow tot gevolg. Dat komt doordat de geldgever nu minder geld heeft. Wanneer een bedrijf of individu een lening afneemt, betekent dit dat zij geld ontvangt van een geldgever en een verplichting aangaat om dit geld terug te betalen met rente. Dit leidt tot een positieve verandering in de financieringscashflow voor de geldnemer. Deze heeft nu namelijk extra geld om te investeren in activiteiten.

Een andere manier om aan een positieve financieringscashflow te komen, is door nieuwe aandelen uit te geven aan beleggers. Deze zogeheten aandelenemissie kan gebruikt worden om geld op te halen voor groei-initiatieven. Als het bedrijf succesvol is in zijn groei-initiatieven, kan het bedrijf waardevoller worden. Hierdoor kunnen de aandeelhouders hun aandelen voor een hoger bedrag verkopen.

Wanneer een bedrijf deze aandelen wilt terugkopen van aandeelhouders, wordt er gebruikgemaakt van aandeleninkoopprogramma's. Dit kan gedaan worden om de waarde van de overgebleven aandelen te verhogen. Aandeleninkoopprogramma's leiden vaak tot een vermindering van het aantal aandelen in omloop. Hierdoor verdeelt het bedrijf een groter deel van de winst onder de aandeelhouders en kan het een positieve financieringscashflow genereren.

Echter, wanneer een bedrijf meer geld uitgeeft aan terugbetaling van leningen of aandeleninkoopprogramma's dan het binnenkrijgt via financieringsbronnen, kan dit leiden tot een negatieve financieringscashflow. Dit kan duiden op een zwakke financiële positie van het bedrijf.

Wat zijn de gevolgen van een negatieve cashflow?

Wat zijn de gevolgen van een negatieve cashflow?

Een negatieve cashflow kan verschillende gevolgen hebben voor een bedrijf. Dit is afhankelijk van welke soort cashflow negatief is:

 • Negatieve operationele cashflow: dit betekent dat een bedrijf meer geld uitgeeft dan het verdient uit de normale bedrijfsactiviteiten. Dit kan leiden tot geldproblemen, zoals het moeten lenen of verkopen van activa om de rekeningen te betalen. Het kan ook een indicatie zijn van een structureel probleem binnen het bedrijf, zoals een dalende verkoop of stijgende kosten.
 • Negatieve investeringscashflow: dit betekent dat een bedrijf meer geld uitgeeft aan investeringen (zoals het kopen van nieuwe machines of eigendommen) dan dat het ontvangt van verkoop van activa. Dit kan leiden tot vermindering van de liquiditeit en een druk op de cashpositie van het bedrijf.
 • Negatieve financieringscashflow: dit betekent dat een bedrijf meer geld uitgeeft aan financieringsactiviteiten (zoals het terugbetalen van leningen of het uitgeven van aandelen) dan dat het ontvangt van financieringsbronnen. Dit kan leiden tot een vermindering van de liquiditeit en een druk op de cashpositie van het bedrijf.

Wat is de netto contante waarde?

Wat is de netto contante waarde?

De netto contante waarde (NCW) is een methode die wordt gebruikt om de huidige waarde van toekomstige cashflows te bepalen, rekening houdend met de rentevoet. Het helpt bedrijven om te bepalen of een investering rendabel is of niet.

Een rentevoet is het percentage dat wordt berekend over een lening of investering. Het is de vergoeding die de lener of investeerder ontvangt voor het uitlenen of investeren van geld. Rentevoeten kunnen vast of variabel zijn. Bij een vaste rentevoet blijft het rentepercentage tijdens de gehele looptijd van de lening hetzelfde. Bij een variabele rentevoet kan de rentevoet juist veranderen tijdens de looptijd van de lening.

Hieronder staat de formule om de netto contante waarde te berekenen:

Formule nettocontantewaarde

Hierbij is:

 • CF: cashflow (inkomsten of uitgaven)
 • r: rentevoet (rentepercentage in %)

Wanneer de netto contante waarde positief is, is de investering aanvaardbaar. Bij een negatieve netto contante waarde is de investering niet aanvaardbaar en waarschijnlijk niet verstandig voor het bedrijf. Bij meerdere positieve netto contante waarden is degene met het hoogste bedrag het beste.

Voorbeeld:

Stel dat de cashflow in het eerste jaar €1.000 is, in het tweede jaar €800, in het derde jaar €1.200, de rentevoet 5% is en er drie jaren in aanmerking worden genomen. Bereken de netto contante waarde.

Dit invullen in de formule geeft:

Toegepaste formule netto contante waarde

Video

Wil je alles over de netto contante waarde nog even rustig terugkijken? Kijk dan deze uitlegvideo!

Wat is de terugverdientijd?

Wat is de terugverdientijd?

De terugverdientijd is een belangrijk begrip in de financiële analyse. Het geeft aan hoeveel tijd het duurt voordat een investering zichzelf terugverdient. Dit wordt berekend door de initiële investering te delen door de jaarlijkse cashflow die wordt verwacht als gevolg van de investering.

Voorbeeld:

Peter investeert 1 miljoen euro.

De cashflows zijn als volgt:

 • Jaar 1: €300.000
 • Jaar 2: €250.000
 • Jaar 3: €400.000
 • Jaar 4: €150.000
 • Jaar 5: €300.000

Let op: kijk goed of je de hele cashflow aan einde van het jaar krijgt of slechts verdeeld over het jaar.

Wanneer je de cashflows aan het einde van het jaar krijgt kun je het beste naar de cashflows kijken en optellen totdat je redelijkerwijs in de buurt komt van de initiële investering:

 • Jaar 1 t/m 3 is bij elkaar opgeteld €950.000.
 • Er is nog €50.000 nodig om de initiële investering terug te winnen. Echter, het wordt pas aan het einde van het jaar uitgekeerd.
 • Aan het einde van jaar 4 is er €1,1M en is de initiële investering terugverdiend.

Wanneer je de cashflows verdeeld over het jaar krijgt, gebruik je de volgende formule:

 • Terugverdientijd = initiële investering / cashflow
 • Jaar 1 t/m 3 is bij elkaar opgeteld €950.000.
 • Er is nog €50.000 nodig om de initiële investering terug te winnen. Aangezien het gespreid door het jaar wordt uitbetaald, is het mogelijk om al eerder dan jaar 4 het initiële bedrag te hebben verdiend.
 • Dus het duurt 3,3 jaar voordat de investering is terugverdiend.

Aan het gebruik van de terugverdientijd zitten echter wel enkele haken en ogen. Dit heeft er vooral mee te maken dat de rentevoet niet wordt meegenomen bij deze berekening. Hieronder hebben we de voor- en nadelen van deze rekenmethode in vergelijking met de netto contante waarde in een schema gezet:

Methode Voordelen Nadelen
Netto contante waarde Houdt rekening met de interest (rentevoet) bepalen van rentevoet is lastig doordat afhankelijkheid van risicopremie.
Netto contante waarde Houdt rekening met de timing van de cashflows. Cashflows die eerder worden ontvangen zijn meer waard en worden meegenomen in de berekening Rentevoet is afhankelijk van onder anderen inflatie en rentetarieven
Terugverdientijd Eenvoudige en snelle berekening Houdt geen rekening met interest (rentevoet)
Terugverdientijd Helpt bij het bepalen van de snelheid waarmee een investering zich terugverdient. Verwaarloost de timing van de cashflows, doordat eerder ontvangen cashflows niet mee worden genomen in berekening
Terugverdientijd   Cashflows die na de terugverdienperiode binnenkomen worden verwaarloosd, doordat ze niet worden meegerekend

Video

Wil je nog een kort overzicht van wat de cashflow precies inhoudt? Kijk dan deze video:

Bekijken als Rooster Lijst

4 Items

per pagina
Aflopend sorteren
Bekijken als Rooster Lijst

4 Items

per pagina
Aflopend sorteren