Gratis verzending vanaf 30 euro
Binnen 2 werkdagen in huis
Digitaal te lezen in de app
40.000+ leerlingen gingen je voor

Examen M&O HAVO 2020

Direct naar onze producten
We can't find products matching the selection.
Binnen 2 werkdagen in huis
Direct te lezen in de app
Veilig betalen
40.000+ leerlingen gingen je voor

Begrijp jij hoe organisaties hun activiteiten financieren? Snap jij hoe een jaarrekening in elkaar steekt? Met andere woorden: ben jij al klaar voor het eindexamen M&O? Op deze pagina kun je alles lezen over het Management en Organisatie eindexamen HAVO.

De examenstof

Het eindexamen Management en Organisatie HAVO 2020 bestaat uit een aantal onderdelen, namelijk:

1. Financiering van activiteiten

Het eerste deel van dit onderwerp gaat over rechtsvormen. Je dient alle rechtsvormen zoals eenmanszaak, stichting of BV te kennen. Belangrijk is ook te snappen hoe de aansprakelijkheid en het eigendom bij de verschillende rechtsvormen is geregeld. Afhankelijk van de rechtsvorm is tussenkomst van een notaris soms noodzakelijk. Ook gelden er andere belastingregels. In sommige vormen dient het bestuur verder verantwoording af te leggen aan leden of aandeelhouders. Zorg dat je per rechtsvorm weet hoe dit werkt.

Particulieren en organisaties kunnen op verschillende manieren geld aantrekken. Zorg dat je het verschil kent tussen de geldmarkt en kapitaalmarkt. Aan de vraagzijde en aanbodzijde van de vermogensmarkt staan verschillende spelers. Ieder met een eigen belang. Bedrijven kunnen ook naar de beurs om geld aan te trekken. Zorg dat je weet hoe de beurs werkt, wat dividend is en hoe een beursgang werkt. Zorg daarnaast dat je de intrinsieke waarde van een aandeel kunt bepalen.

Een andere vorm van lang vreemd vermogen die je moet kennen is de lening. Je moet hierbij onder andere weten hoe de verschillende vormen van een hypothecaire lening kennen en het verschil weten tussen een onderhandse lening en een obligatielening. Belangrijk is te weten hoe aflossing en rente zich bij de verschillende hypotheekvormen tot elkaar verhouden. Zorg dat je de verschillen kent tussen aandelen en obligaties.

Om kort vreemd vermogen aan te trekken zijn er verschillende mogelijkheden die je op het eindexamen moet kennen. Bijvoorbeeld leverancierskrediet en afnemerskrediet. Bij de eerste vorm krijg je uitstel van het betalen van de rekening. Bij de andere vorm betaal je vooraf. Kort krediet kan ook worden verkregen via de rekening-courant. Dit noemen we in de volksmond ook wel ‘rood staan’. Om de kosten van een aankoop niet in één keer te hoeven dragen, is het ook mogelijk om te leasen. Zorg dat je het verschil kent tussen operational en financial leasing.

In alle gevallen waarbij vreemd vermogen wordt aangetrokken, wordt er interest (ofwel rente) gevraagd. Belangrijk op het eindexamen M&O is om te weten hoe je moet rekenen met rente over de tijd.

2. Financieel beleid

Het tweede deel gaat over financieel beleid bij commerciële en niet-commerciële organisaties. Bij niet-commerciële organisaties is het belangrijk de rol van de penningmeester te begrijpen. Niet-commerciële organisaties moeten een liquiditeitsbegroting en exploitatierekening opstellen. Op het eindexamen moet je in staat zijn beiden te kunnen lezen en begrijpen. Daarnaast moet je in staat zijn aanpassingen te kunnen maken in de balans. Commerciële organisaties stellen vaak meer interne financiële overzichten op. Zorg dat je weet welke dit zijn en dat je deze kunt lezen.

Bij commerciële organisaties moet je verder verschillende waarderingen kunnen bepalen. Je moet het verschil tussen de technische en economische voorraad kennen. De economische voorraad moet je ook kunnen berekenen. Let op dat je de begrippen FIFO en LIFO hierin kunt meenemen. Ook moet je kunnen omgaan met de vaste verrekenprijs. Een ander onderwerp is de winstopslagmethode (bruto en netto). Belangrijk is hierin te weten hoe je de toegevoegde waarde en verkoopprijzen berekent. Daarnaast moet je de voor- en nacalculatorische nettowinst kunnen berekenen.

Bedrijven kopen vaak duurzame productiemiddelen die over een langere tijd worden gebruikt. De afschrijvingen daarvan moeten over meerdere jaren worden verspreid. Je moet op het eindexamen deze afschrijvingskosten kunnen berekenen. Om de kosten van duurzame productiemiddelen verder in te kunnen schatten is het goed om te weten hoe om te gaan met aanschafkosten en complementaire kosten. Dit totaal kun je afzetten tegen gederfde interest over spaargeld. Zorg dat je naast vaste kosten ook met variabele kosten om kunt gaan en break-even analyses kunt maken.

3. Externe financiële verslaggeving

In het laatste onderdeel is het belangrijk om het verschil te kennen tussen interne en externe verslaggeving. De extern gepubliceerde jaarrekening dient te worden gecontroleerd door externe accountants. Deze voorzien met een accountantsverklaring een stempel op het jaarverslag, waarmee wordt aangegeven dat deze betrouwbaar is.

Verslaggeving door commerciële organisaties kent ten minste een balans. Zorg dat je de posten op de balans en het verschil tussen debet en credit kent. Onderdelen zijn onder andere (im)materiële vaste activa, financiële activa, voorraad, passiva, voorzieningen, kort- en langlopende schulden. Daarnaast moet je weten wat een winst- en verliesrekening is. Om de liquiditeit van een bedrijf te kunnen meten moet je de current ratio, quick ratio, solvabiliteit, rentabiliteit en cashflow kunnen berekenen.

Het Management en Organisatie eindexamen HAVO

Management & Organisatie gaat over het functioneren van organisaties. Op het Management & Organisatie eindexamen HAVO 2020 komen drie hoofdonderwerpen terug. Het Management en Organisatie eindexamen HAVO bestaat uit voornamelijk open vragen over deze onderwerpen. Hieronder leggen we uit wat voor vragen je kunt verwachten:

Er komen op het eindexamen veel rekenvraagstukken terug. Zorg dat je goed met percentages kunt rekenen, bijvoorbeeld om rente te berekenen. Weet ook de formules voor het berekenen van de current ratio, quick ratio, solvabiliteit, rentabiliteit en cashflow.

Andere vragen gaan rechtstreeks over de begrippen. Leer de begrippen daarom goed. Laat je eventueel overhoren door een klasgenoot. Daarnaast komt het ook voor dat je begrippen in een context moet plaatsen. Probeer goed te letten op de relatie van de begrippen in combinatie met een groter onderwerp.

Hoe kunnen wij jou helpen bij het eindexamen?

Wij geloven dat iedereen kan slagen voor het eindexamen. Om jou te helpen goed voorbereid het examen in te gaan, hebben wij de volgende drie hulpmiddelen voor jou:

De examenperiode is de meest stressvolle tijd van de middelbare school. Maar als jij onze samenvatting goed doorneemt, veel oefenvragen maakt en onze examentips leest, dan ga jij straks slagen voor het eindexamen!

Beoordelingen

Examenoverzicht.nl krijgt een 9.2/10 uit 461 reviews op Feedback Company