Gratis verzending vanaf 30 euro
Binnen 2 werkdagen in huis
100.000+ leerlingen gingen je voor

De Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog

Tussen 1775 en 1783 werd de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog gevoerd. Dit was de oorlog tussen Groot-Brittannië en haar dertien koloniën in Noord-Amerika, die leidde tot de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten. Op deze pagina kun je alles over deze oorlog lezen.

De Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog

Video

Wil je meer weten over de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog? Check dan onderstaande video.

 

Een Britse kolonie

Door de Franse en Indiaanse Oorlog van 1754-1763 kwam het grootste deel van Noord-Amerika in handen van de Britten. Deze oorlog had Groot-Brittannië veel geld gekost, wat ervoor zorgde dat de koloniën steeds hogere belastingen moesten betalen om de staatskas aan te vullen. Hiervoor werden er vanaf 1764 vele wetten ingevoerd, zoals de ‘Stamp Act’ en de ‘Sugar Act’, die accijns legden op alle vormen van gedrukt materiaal en producten als suiker, wijn en koffie. Dit riep natuurlijk weerstand op bij de Amerikanen. De welbekende slogan ‘no taxation without representation’ kwam hieruit voort. De kolonies vonden het oneerlijk dat ze direct belasting moesten betalen maar niet de gelijke rechten als een Engelsman hadden. Ze mochten namelijk geen vertegenwoordigers sturen naar het Britse parlement, maar werden wel allemaal wetten opgelegd.

Groeiend verzet

Groeiend verzet

Al deze wetten zorgden voor groeiende ontevredenheid in de Amerikaanse koloniën. Dit werd aangewakkerd door de teksten van sommige Amerikaanse schrijvers, zoals Thomas Paine en Patrick Henry. Zo werd een pamflet van Paine, ‘Common Sense’ genaamd, heel populair. In dit pamflet leverde hij felle kritiek op het Britse koninkrijk en spoorde hij de bevolking aan om op te komen voor hun rechten. Deze gedachtegang was geïnspireerd door de Verlichting, de stroming die vrijheid en gelijkheid propageerde. De koloniën ontwikkelden zo een eigen politieke ideologie, gericht tegen het corrupte Britse bestuur en de aristocratie, die hun vrijheid limiteerden.

De onrust die zich vertaalde in revolutionaire ideeën begon zich uiteindelijk ook om te zetten in daden. De kolonies begonnen zich politiek te organiseren. Zo werd in 1765 de ‘Sons of Liberty’ gevormd. Dit was een groepering die met geweld en demonstraties de uitvoering van nieuwe wetten probeerde tegen te gaan. Vanaf 1772 werden er in alle kolonies ook ‘Committees of Correspondence’ opgericht. Deze comités werden de leiders van het Amerikaans verzet.

De Boston Tea Party en het begin van de oorlog

Boston Tea Party

Één van de wetten die de Britse regering had ingevoerd in Amerika was de ‘Tea Act’ uit 1773. Deze wet vergrootte het monopolie van de Britse Oost-Indische Compagnie over de theehandel binnen alle kolonies. De compagnie mocht nu namelijk haar overschot aan producten verkopen zonder koloniale invoerrechten te betalen. Door dit monopolie ontstond in de kolonies een grote weerstand tegen Britse thee, die tot uitbarsting kwam in 1773. De ‘Sons of Liberty’ besloten toen als protest in de haven van Boston kratten thee ter waarde van zo’n 10.000 pond in het water te gooien. Deze zogenaamde ‘Boston Tea Party’ kan worden gezien als het symbolische begin van het verzet tegen het Britse koninkrijk. De Britse overheid besloot hierna harder op te treden tegen de kolonies, maar dit radicaliseerde het Amerikaanse verzet alleen maar meer.

In 1774 stuurden alle koloniën een vertegenwoordiger naar het eerste Continentale Congres, dat alle kolonisten aanmoedigde om naast thee ook andere Britse goederen te boycotten en de Britse wetten te negeren. Ook werd er een koloniale militie gevormd van burgers die ‘minute men’ werden genoemd. Deze mannen waren continu bewapend en stonden klaar om de strijd aan te gaan.

Het verloop van de Onafhankelijkheidsoorlog

Verloop van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog

Op 19 april 1775 werd de eerste slag tussen het Britse leger en de ‘minute men’ uitgevochten, die leidde tot een nederlaag voor de Britten. Deze eerste overwinning zorgt ervoor dat duizenden mensen zich bij de opstandelingen voegen en Boston belegeren. Daar wordt op 4 juli  1776 de ‘Declaration of Independence’ getekend, grotendeels geschreven door de latere Amerikaanse president Thomas Jefferson. Hij baseert het stuk op verlichte ideeën: de natuurlijke gelijkheid van alle mensen en hun recht op leven, vrijheid en het nastreven van geluk. Deze onafhankelijkheidsverklaring betekende het officiële begin van de Amerikaanse staat en van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog.

In 1778 werd het zelfs een internationale oorlog. Frankrijk leverde al langer voorraden en wapens aan de Amerikanen, maar tekenden het officiële verdrag van alliantie in 1778. Hierna volgden bondgenoot Spanje in juni 1779 en de Nederlandse Republiek eind 1780. Zelf hadden deze landen ook hun eigen prioriteiten, namelijk het terugwinnen of veroveren van Britse koloniën.

De Britten kregen het hierdoor moeilijk en besloten vanaf 1778 om hun aandacht te richten op het verslaan van hun Europese vijanden. Ze realiseerden zich dat het niet meer zou lukken om de Amerikaanse koloniën helemaal te kunnen bezetten en zo te onderwerpen. In plaats daarvan wilde de Britse koning George III de Amerikanen vooral straffen voor hun revolutie. Hiervoor wilde hij de oorlog zo lang mogelijk laten duren, om zo de Amerikaanse handel te vernietigen, hun havens te bombarderen en de steden te plunderen en te verbranden. Door deze acties hoopte de koning dat de Amerikanen die nog loyaal waren aan de Britten geïnspireerd zouden worden en het Amerikaanse Congres verdeeld zou raken, waardoor de koloniën weer onder Brits bestuur konden vallen.  

Intussen werden er ook nog veel veldslagen uitgevochten, waarin het Amerikaanse leger, onder leiding van George Washington, meestal werd verslagen. De omslag vond plaats in 1781, toen het Amerikaanse en het Franse leger hun krachten gingen bundelen. De slag vond plaats in Yorktown, Virginia, waar de Britse generaal Cornwallis zich met het leger had teruggetrokken. De Amerikanen en Fransen beginnen een beleg en bombarderen de stad, waarna de Britten zich al snel overgeven. Deze nederlaag zorgde ervoor dat het Britse parlement geen grote acties meer toestond in Noord-Amerika, omdat ze hun verlies begonnen in te zien.

Het einde van de oorlog en een Amerikaanse grondwet

Einde van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog

De oorlog werd uiteindelijk voortgezet tot 1783. In dat jaar werd het Verdrag van Parijs (ook wel het verdrag van Versailles genoemd) getekend. Met dit verdrag kwam een officieel eind aan de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog. De Britten erkenden de onafhankelijkheid van de Amerikaanse koloniën en trokken hun leger terug uit het gebied. Om officieel een eigen staat te kunnen vormen werd in 1787 een nieuwe Amerikaanse grondwet aanvaard, waar ook een zogenaamde ‘Bill of Rights’ aan werd toegevoegd, waarin de menselijke grondrechten waren vastgelegd. Door de nieuwe grondwet gingen de dertien koloniën als een Unie van Verenigde Staten verder en in 1789 werd George Washington de eerste president. Dit betekende niet dat de kolonies opeens een echte eenheid vormden; ze waren nog steeds erg onafhankelijk van elkaar. Er was ook maar één gezamenlijk orgaan, het Continental Congress, dat een paar keer per jaar bijeenkwam.

6 Items

Set Descending Direction
per pagina

Ontvang exclusieve tips in het examenjaar

Graag helpen we jou in het examenjaar richting je diploma!
Zit jij in je examenjaar en wil jij slagen? Schrijf je dan in voor:

Exclusieve tips
De geheimen van het eindexamen
Een template voor jouw leerplanning
Dat extra zetje in de rug

Ik ben
© 2024 ExamenOverzicht.nl