Examen NaSk2 VMBO TL/GL 2017

Ben jij al goed met de praktische kant van natuur- en scheikundige verschijnselen? Snap jij hoe aardolie wordt bewerkt of plastic wordt vervaardigd? Ken jij alle afkortingen van zuren en basen al uit je hoofd? Op deze pagina kun je alles lezen over het eindexamen NaSk2 VMBO TL/GL.

De examenstof

Het eindexamen NaSk 2 VMBO TL/GL 2017 bestaat uit een paar onderdelen, namelijk:

A. Mens en omgeving: verbranding

Dit onderdeel gaat over verbranding, een reactie van een brandbare stof en zuurstof. Je moet hierbij weten aan welke voorwaarden moet worden voldaan om tot verbranding te komen. Dit zijn (1) een brandbare stof, (2) zuurstof, en (3) de ontbrandingstemperatuur. Zorg dat je ook weet hoe je via het beïnvloeden van deze voorwaarden brand kunt blussen of voorkomen.

Verbranding leidt tot uitstoot. Je moet hierbij zowel verschillende brandstoffen kennen, alsook de wetenschappelijke formule van uitstoot. Uitstoot zorgt voor vervuiling van de lucht. Op het examen moet je verschillende milieueffecten kennen. Denk hierbij aan het broeikaseffect, zure depositie of aantasting van de ozonlaag.

Één van de belangrijkste producten in de chemie is aardolie. Je moet op het examen weten hoe een olieraffinaderij werkt en waar aardolie voor wordt gebruikt. Denk onder andere aan de productie van brandstoffen, kunststoffen, medicijnen of cosmetica. Vooral van kunststof moet je weten hoe verschillende soorten plastic worden geproduceerd.

B. Water, zuren en basen

In het onderdeel water moet je onder andere verschillende vormen water kennen. Bijvoorbeeld regenwater, oppervlaktewater, grondwater of drinkwater. Ook moet je het verschil kennen tussen zout en zoet water en weten wat waterhardheid is. Water heeft voor mensen verschillende functies die je moet kennen. Dit zijn bijvoorbeeld water als spoelmiddel, oplosmiddel, koelmiddel, of voor het bereiden van voedsel.

Het deel wat ingaat op zuren en basen legt uit wat dit zijn en dat dit tegenpolen zijn. Je moet de zuren zoutzuur, salpeterzuur, zwavelzuur en azijnzuur kennen, net als de wetenschappelijke formule hiervan. Van de basen moet je ammoniak, hydroxide-ion, oxide-ion en carbonaat-ion kennen. Zorg dat je de wetenschappelijke formules goed kent, want je ook moet oplosvergelijkingen van de zuren en basen kennen.

Zorg dat je ook de effecten van zuren of de praktische toepassing van basen kent. Bijvoorbeeld wat het effect van zuur is op metaal of kalksteen. Of dat basen goed zijn in ontvetten. Belangrijk is ook te weten hoe je de zuurgraad van oplossingen kunt uitdrukken in de pH-waarde. Hoe lager de waarde, hoe zuurder de oplossing. Hoe hoger de waarde, hoe basischer de oplossing. Er zijn verschillende hulpmiddelen om de pH-waarde te meten. Je moet onder andere lakmoespapier, fenolftaleïen, indicatorpapier en rode koolsap kennen.

C. Basischemie voor vervolgopleiding en beroep

Dit onderdeel gaat in op enkele basisconcepten in de chemie. Er wordt stilgestaan bij stofeigenschappen. Denk bijvoorbeeld aan smeltpunt, kookpunt, kleur, geur of oplosbaarheid (let op, er zijn meer eigenschappen). Stoffen kunnen zich daarnaast in verschillende toestanden bevinden (vast, vloeibaar en gas). Je moet deze toestanden kunnen koppelen aan de begrippen smelttraject en kooktraject.

Op het examen moet je verschillende stoffen kennen. Hierbij moet je kunnen aangeven of het om zuivere stoffen of mengsels gaat. In het geval van mengsels moet je ook de hoofdbestanddelen kunnen benoemen. Voorbeelden van zuivere stoffen zijn suiker of keukenzout. Voorbeelden van mengsels zijn drinkwater en azijn. Je zou van azijn bijvoorbeeld ook moeten weten dat de hoofdbestanddelen water en azijnzuur zijn. Er zijn drie typen mengsels die je moet kennen (oplossing, suspensie en emulsie).

Chemische reacties komen overal in het dagelijks leven voor. Er wordt van je verwacht dat deze kunt herkennen en benoemen. Voorbeelden zijn het verteren van voedsel, rotten/bederven, verkleuren of je haar verven. Verder moet je verschillende chemische processen scheikundig kunnen opstellen in reactievergelijkingen. Zorg dat je dit goed kent, want je moet er ook mee kunnen rekenen.

D. Bouw van de materie

De bouw van de materie gaat in op atomen en moleculen. Je moet hierbij weten wat atomen zijn en waar deze uit zijn opgebouwd. Op het examen wordt van je verwacht dat weet wat het periodiek systeem is en hoe je atomen hierin kunt opzoeken. Stoffen bestaan uit moleculen. Je moet hierbij goed weten hoe molecuulformules zijn opgebouwd. De formule geeft de verhoudingen weer, welke je voor een groot aantal stoffen moet kennen. Zorg ook dat je de afkortingen goed kent.

E. Productieprocessen

Dit onderdeel gaat in op industriële processen. Je moet de verschillende stappen in een productieproces kunnen benoemen of in een blokschema kunnen herkennen. In dit onderdeel komt ook terug hoe je chemisch moet rekenen met atoommassa en molecuulmassa.

F. Productonderzoek

Dit onderdeel gaat in op het scheiden van stoffen. Er zijn verschillende manieren om een mengsel van stoffen te scheiden. Voorbeelden die je moet kennen zijn onder andere filtreren, bezinken, extraheren en destilleren (let op, er zijn er meer). Ook moet je weten wat een ontledingsreactie is en hoe je met titreren concentraties stoffen in een oplossing kunt bepalen. Zorg ook dat je weet wat e-nummers zijn en waar deze voor worden gebruikt. De meeste voorkomende e-nummers kun je in je Binas vinden. Zorg dat je deze op kunt zoeken.

Het examen NaSk2 VMBO TL/GL

NaSk 2 is de samenvoeging van Natuurkunde en Scheikunde. Op het examen NaSk2 VMBO TL/GL 2017 komen zes hoofdonderwerpen terug. Het examen NaSk2 VMBO TL/GL zal bestaan uit enkele open vragen en een groot deel meerkeuzevragen over deze onderwerpen. Hieronder leggen we uit wat voor vragen je kunt verwachten:

Een deel van de vragen zal gaan over formules. Je moet zowel weten welke waar stoffen uit zijn opgebouwd (de scheikundige benamingen), maar ook de formules kennen. Zorg dat je deze goed leert en dat je reactievergelijkingen kunt opstellen. Zorg dat je ook het raffinageproces van aardolie kent. Veel stoffen staan in je Binas vermeld. Kijk deze goed door en zorg dat je weet waar je de informatie kunt vinden.

Andere vragen gaan rechtstreeks over de begrippen. Leer de begrippen daarom goed. Laat je eventueel overhoren door een klasgenoot. Daarnaast komt het ook voor dat je begrippen in een context moet plaatsen. Zo kan er een situatie worden geschetst. Bijvoorbeeld de remweg van een auto. Hierin moet jij dan aangeven welk begrip daarbij hoort. Probeer goed te letten op de relatie van de begrippen in combinatie met een groter onderwerp.

Hoe kunnen wij jou helpen bij het examen?

ExamenOverzicht zet zich al jaren in om examenkandidaten zonder stress en goed voorbereid naar het eindexamen te loodsen. Wij geloven dat de combinatie van tekst lezen, oefenvragen maken en examenvideo’s bekijken helpt om de stof goed te onthouden. Hieronder geven we je verschillende hulpmiddelen ter voorbereiding op het eindexamen NaSk 2 VMBO TL/GL. Daarnaast vertellen we je graag hoe het examen NaSk2 VMBO TL/GL eruitziet. We stellen onze kennis en ervaring graag aan jou beschikbaar. Samen gaan we de eindstreep halen!

Samenvatting van de examenstof

Als geen ander weten wij dat er bij het examenvak NaSk2 een hoop leeswerk komt kijken. Om ervoor te zorgen dat jij alleen het noodzakelijke hoeft te lezen, hebben we de examenstof beknopt opgeschreven in een samenvatting NaSk2 VMBO. De samenvatting is duidelijk geschreven door leerlingen en door leraren en experts gecontroleerd. Zo weet je zeker dat je het juiste leert en geen tijd verspilt met overbodige details. Natuurlijk is het goed om ook de details te leren. En als het goed is, is jouw leraar hier jarenlang mee bezig geweest. Maar, vlak voor het examen kun je elke minuut beter gebruiken om de essentie van het examen NaSk 2 VMBO TL/GL te doorgronden! Een kwalitatieve samenvatting kan je daar goed bij helpen. Elk jaar passen we de samenvatting aan om de examenstof zo duidelijk en beknopt mogelijk uit te leggen. Het resultaat is een samenvatting NaSk 2 VMBO TL/GL waar alles in staat om jou te laten slagen voor NaSk2. Kortom, geen lange teksten, maar beknopt en precies gericht op wat je moet kennen voor het eindexamen 2017.

Oefenen voor het examen

Wij geloven dat het maken van oefenvragen, naast het lezen van de examenstof, een belangrijk onderdeel is in de voorbereiding op het examen. We raden je aan om goed te oefenen met de oefenvragen uit de samenvatting en je lesboeken van school. Daarnaast is het goed om een paar oude examens van begin tot eind te maken. Zo ervaar je hoe het is om een paar uur achter elkaar aan een examen te moeten werken. Voor het beste resultaat moet je je boek wegleggen en niet inkijken terwijl je de toets maakt. Dan kun je namelijk écht testen of je zonder hulpmiddelen klaar bent voor het examen NaSk 2 VMBO TL/GL 2017. Ook is het goed om de antwoorden van oude examens eens goed te bekijken. Hier zie je namelijk per (soort) examenvraag hoe jouw leraar jouw antwoorden moet beoordelen. Ook kun je hieruit opmaken wat er in jouw antwoord moet terugkomen om het maximaal aantal punten te krijgen. De oude examens NaSk2 VMBO TL/GL zijn online beschikbaar gesteld door de overheid.

Examentips

Om je nog wat laatste NaSk2 tips VMBO TL/GL mee te geven, hebben we de beste tips en aandachtspunten voor je op een rijtje gezet. Hoewel je met de tips alleen je examen niet zult halen, geeft het vaak wel een goed gevoel en rust om de tips nog eens door te nemen. Zo weet je namelijk zeker dat je overal aan hebt gedacht in jouw voorbereiding. Mochten er toch nog andere punten opkomen die hier niet staan benoemd, kijk dan eens op ExamenForum.nl. Dit forum is door ExamenOverzicht speciaal geopend om met leraren, leerlingen en examentrainers in contact te komen. Je kunt daar al je vragen stellen of zoeken door de vragen van anderen. Wij weten als geen ander dat je ook ’s avonds en in het weekend bepaalde vragen kunt hebben en dat je dan niet naar een leraar kunt stappen. ExamenForum.nl biedt je de mogelijkheid om ook dan antwoorden te vinden op al je vragen. Samen helpen we jou aan een voldoende voor het eindexamen NaSk2 VMBO TL/GL!

Video’s voor het examen

Video is een uitstekend middel om je te helpen de examenstof beter te begrijpen. We raden je aan om eerst de examenstof te lezen en enkele vragen te maken. Kijk daarna je vragen goed na en leer van de antwoorden. Kijk pas daarna de examenvideo’s. Zo creëer je een goede balans tussen leren, doen, controleren en vervolgens verder leren op basis van de onderdelen die je niet zo goed snapte. We hebben enkele video’s uitgezocht voor het examen NaSk2 VMBO TL/GL. We raden je aan om deze video’s te kijken!

Video NaSk2 #1: Uitleg NaSk2 examen 2015 tijdvak 1

Video NaSk2 #2: Uitleg NaSk2 examen 2014 tijdvak 1

Handige links voor het examen

Als laatste onderdeel wijzen we je graag nog op enkele handige links van sites die je nog meer kunnen vertellen over het examen NaSk2 VMBO TL/GL:

  • Op deze pagina heb je al kort kunnen lezen welke onderwerpen er op het examen NaSk2 VMBO TL/GL terugkomen. Wil je nog meer weten over de examenstof NaSk2 VMBO 2017, kun je dit vinden in de syllabus van het College voor Toetsen en Examens. Dit is de bron voor jouw leraar en ExamenOverzicht om te bepalen wat jij precies moet kennen en kunnen op het examen NaSk2 VMBO TL/GL 2017.

Veel succes met de voorbereiding op het examen NaSk2 VMBO TL/GL!

Bekijken als Rooster Lijst

1 Item

per pagina
Aflopend sorteren
  1. Samenvatting NaSk 2 (VMBO TL/GL) €12

    Van € 9,00

    Naar € 15,00

Bekijken als Rooster Lijst

1 Item

per pagina
Aflopend sorteren