Gratis verzending vanaf 30 euro
Binnen 2 werkdagen in huis
100.000+ leerlingen gingen je voor

Hoe worden onze samenvattingen gemaakt?

Wie schrijft de samenvattingen van ExamenOverzicht? Wat is de kwaliteit van zo een samenvatting en hoe weet je zeker dat de examenstof juist en volledig is? In het vierjarig bestaan van ExamenOverzicht hebben we deze vragen meer dan eens gesteld gekregen. En logisch, want als examenkandidaat wil je wel zeker zijn dat die samenvatting jou helpt om te slagen. In dit artikel leggen we uit hoe een samenvatting nu precies wordt gemaakt en geven we je een antwoord op deze vragen.

Samenvattingen van ExamenOverzicht

Het proces van het maken van een samenvatting

Het maken van een samenvatting is qua proces ongeveer vergelijkbaar met hoe een eindexamen wordt gemaakt. In het geval van ExamenOverzicht ligt de start voor het opstellen van een samenvatting direct na een examenperiode. Wanneer de examenkandidaten van het vorige jaar vieren dat zij zijn geslaagd en genieten van een welverdiende vakantie, komt het team van ExamenOverzicht bijeen om de samenvattingen voor het nieuwe jaar op te stellen.

Het uitgangspunt van ExamenOverzicht is dat alle examenstof die terugkomt op het centraal examen kort en bondig wordt uitgelegd in een samenvatting. Hiervoor wordt per vak de syllabus gebruikt die door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is opgesteld. Deze zijn te vinden op Examenblad.nl. In een syllabus staat per vak/niveau precies beschreven wat de examenstof is. De syllabus geeft aan welke domeinen en vaardigheden zullen worden getoetst. Jouw leraren gebruiken de syllabus om te bepalen welke vaardigheden en stof ze jou moeten leren voor het eindexamen. ExamenOverzicht gebruikt dezelfde syllabus om te bepalen welke onderdelen in de samenvattingen moeten staan. Naast de syllabus wordt door het ExamenOverzicht-team ook gekeken naar het afgelopen examen. Kon je het examen maken met de uitleg in de samenvatting, of zijn er onderdelen die beter hadden moeten terugkomen in de samenvatting? Op deze manier wordt de kwaliteit van de uitleg elk jaar opnieuw beoordeeld en aangescherpt.

Geschreven door de leerling, gecheckt door de leraar

Op basis van de syllabus, de oude examens en eventuele feedback van examenkandidaten wordt bepaald hoe de nieuwe samenvatting er uit moet komen te zien. In sommige gevallen blijft de lesstof in het aankomende examenjaar gelijk aan die van het jaar ervoor. In andere gevallen zijn er nieuwe onderwerpen in de examenstof van een vak. Voor alle nieuwe stof vragen wij examenkandidaten of net geslaagde leerlingen om de examenstof samen te vatten. Dit zijn vaak personen die gemiddeld een 8 of hoger staan voor een vak, of zelfs met een 8+ zijn geslaagd. Door de samenvattingen te laten schrijven door examenkandidaten of net afgestudeerde leerlingen zorgen we ervoor dat de examenstof snel en makkelijk te begrijpen is. We blijven zo dicht mogelijk bij de manier waarop jij als examenkandidaat naar de lesstof kijkt, zodat alles begrijpelijk wordt uitgelegd. De leerling die samenvat, wordt stap voor stap begeleid door het ExamenOverzicht-team. Dit zorgt ervoor dat de diepgang van de examenstof in de samenvatting voldoende is en dat alle stof wordt meegenomen in de uitleg.

Hoe worden onze samenvattingen gemaakt?

Het schrijven van een samenvatting kost een leerling ongeveer tussen de 4-8 weken. Het resultaat is een eerste ruwe schets van de samenvatting. Een eerste reviewer van ExamenOverzicht neemt de samenvatting vervolgens regel voor regel door. Sommige stukken worden ingekort, waar andere stukken nader worden aangevuld. Ook worden er plaatjes en figuren toegevoegd, om de stof te verduidelijken. Daarnaast wordt goed gekeken of alle stof is samengevat en alle belangrijke begrippen duidelijk zijn uitgelegd. Vervolgens wordt de ExamenOverzicht huisstlijl toegevoegd. Daarna worden er examenvragen uit recente examens geselecteerd en toegevoegd. Op deze manier leggen we jou de link uit tussen de stof en de manier waarop deze terugkomt in de vraagstelling op het eindexamen. Ten slotte worden er QR-codes toegevoegd, die linken naar extra uitleg op internet. Dit resulteert in een eerste finale versie van de samenvatting.

Wanneer de eerste finale versie van een samenvatting is opgesteld, gaat de samenvatting naar een tweede reviewer. Deze reviewer zit ook in het ExamenOverzicht-team en is niet primair bezig geweest met het opstellen van de samenvatting. Ook weet deze reviewer niet direct waar de samenvatting inhoudelijk over gaat. Doordat de tweede reviewer wat verder van de samenvatting en de lesstof af staat, kan deze reviewer juist andere punten opmerken dan de eerste reviewer. Zaken waar de tweede reviewer naar kijkt zijn onder andere spelling, manier van uitleg, of de examenvragen bij de examenstof passen en of plaatjes begrijpelijk zijn. Kan de tweede reviewer zonder voorafgaande kennis begrijpen wat er wordt uitgelegd? Als dit niet zo is, wordt er bijgeschaafd tot de eerste en tweede reviewer beiden tevreden zijn.

Na de tweede reviewer wordt er contact gelegd met docenten uit het ExamenOverzicht-netwerk voor een review van de samenvatting. De docenten werken met examenklassen in de bovenbouw en weten dus wat er in het examen terugkomt en hoe dit wordt getoetst. Afhankelijk van het vak en de stof worden één of meerdere docenten ingezet om de samenvatting te reviewen op juistheid en volledigheid. Eventuele verbeterpunten worden opnieuw door het ExamenOverzicht-team verwerkt, totdat ook de docenten tevreden zijn. Als laatste in de reviewketen staat wederom de examenkandidaat. Het ExamenOverzicht-team benadert examenkandidaten die in het nieuwe schooljaar examen doen met de vraag of zij de samenvatting willen reviewen. Als ook de examenkandidaten uit het review-panel akkoord zijn met de schrijfstijl en begrijpelijkheid van de tekst, is de nieuwe samenvatting klaar om naar de drukker te gaan.

Conclusie

Het startpunt voor het opstellen van een samenvatting ligt dus direct na de examens. Na het samenvatten door de leerling, de eerste en tweede review door ExamenOverzicht en de review van de docenten en het leerlingenpanel zijn we ondertussen zo een 3 of 4 maanden verder. De doorlooptijd verschilt per vak en niveau. Vooral bij complexe vakken duurt de reviewfase langer. Echter, pas als alle partijen akkoord zijn, worden de samenvattingen publiek beschikbaar gesteld. Zo ben jij er zeker van dat de samenvatting precies biedt wat we beloven: alle examenstof van een vak samengebracht in één overzichtelijke samenvatting, welke jou helpt om te slagen voor het eindexamen.

© 2024 ExamenOverzicht.nl