Examentips Maatschappijwetenschappen HAVO 2018

De beste examentips op een rij

Je gaat binnenkort het examen Maatschappijwetenschappen maken. Wanneer je de examenstof kent, is het zaak om flink te oefenen. En de volgende examentips door te nemen. Wij hebben de beste examentips Maatschappijwetenschappen voor jou verzameld, zodat jij straks geen fouten maakt die je had kunnen voorkomen. Lees deze tips door en focus je op de juiste zaken. Samen zorgen we ervoor dat jij slaagt voor het eindexamen. Geen stress!

Onderstaande tips zijn specifiek voor het examen Maatschappijwetenschappen HAVO. Daarnaast bestaan er natuurlijk ook nog algemene examentips die gelden voor alle vakken.

Top 7 examentips Maatschappijwetenschappen HAVO

Examentip Maatschappijwetenschappen #1: Volg het politiek nieuws of kijk politieke actualiteitsprogramma's

Er zijn meerdere politieke actualiteitsprogramma's op televisie. Deze bespreken politieke veranderingen en problemen vaak vanuit verschillende perspectieven. Dit zorgt voor een beter begrip van de politiek.

Examentip Maatschappijwetenschappen #2: Ken de ministers

De regering wordt gevormd door de koning en ministers. In het nieuws zul je vaak verschillende namen van ministers voorbij horen komen, vaak in combinatie met nieuwe plannen of standpunten van de minister. Het helpt voor je begrip om te weten welke ministers er allemaal zijn en wie momenteel minister is.

Examentip Maatschappijwetenschappen #3: Zorg dat je weet wat het verschil is tussen de Eerste en Tweede Kamer

De Tweede Kamer bestaat uit 150 leden en wordt met rechtstreekse verkiezingen gekozen. De Eerste Kamer bestaat uit 75 leden, die worden gekozen door de Provinciale staten. De Tweede Kamer kan wetsvoorstellen aannemen. Deze gaan vervolgens naar de Eerste Kamer. De Eerste Kamer kan dit wetsvoorstel enkel goedkeuren of afkeuren.

Examentip Maatschappijwetenschappen #4: Ken het verschil tussen representatie en representativiteit

Representatie is het systeem waarmee burgers vertegenwoordigers kiezen, die vervolgens beleid ontwikkelen dat overeenkomt met de ideeën en wensen van kiezers. Representativiteit is de mate waarin de standpunten en het beleid van gekozen vertegenwoordigers overeenkomen met wat kiezers vinden. Idealiter resulteert representatie in een hoge mate van representativiteit. In de praktijk is dit echter niet altijd het geval.

Examentip Maatschappijwetenschappen #5: Zorg dat je weet hoe de Europese Unie werkt

Binnen de Europese Unie bestaat een politiek systeem dat je kunt vergelijken met dat van een land. De Europese Commissie dient wetsvoorstellen in. Zij zijn het dagelijks bestuur en de uitvoerende macht van de EU. Het Europees Parlement debatteert over de ingediende wetsvoorstellen en kan daarbij wijzigingen voorstellen. De Raad van de Europese Unie heeft wetgevende bevoegdheid, die het deelt met het Europees Parlement. Ten slotte bestaat de Europese Raad uit de regeringsleiders van de lidstaten. Deze raad beraadslaagt over problemen van de Unie of neemt besluiten over vraagstukken waarover in de Raad van de Europese Unie geen overeenstemming kon worden bereikt.

Examentip Maatschappijwetenschappen #6: Check de websites van politieke partijen in Nederland

Het is goed als je de verschillende politieke partijen in Nederland kunt benoemen en deze kunt indelen naar politieke stroming. Het helpt als je weet wie momenteel de lijsttrekker is van enkele grote partijen. Check de websites van politieke partijen om hun standpunten te lezen. Kijk of je deze standpunten kunt relateren aan de zienswijze van de politieke stroming waar de partij toe behoort.

Examentip Maatschappijwetenschappen #7: Zoek naar mediaframes in krantenartikelen

Lees verschillende krantenartikelen met het doel om mediaframes te herkennen. Een mediaframe is de wijze waarop een onderwerp wordt gepresenteerd in de media. Framing kan gebeuren door middel van woordgebruik. Als de media bijvoorbeeld iemand ‘terrorist’ noemt, wordt diegene door de media in een bepaald frame gezet.

Weet jij nog meer examentips?

Heb jij nog goede examentips Maatschappijwetenschappen HAVO?

Mail deze dan naar tips@examenoverzicht.nl en dan voegen we ze toe.

Andere niveaus

De examentips op deze pagina hebben betrekking op het examen Maatschappijwetenschappen HAVO. Daarnaast hebben we ook examentips Maatschappijwetenschappen voor VWO.

Hulp nodig bij de voorbereiding op het eindexamen?

De examentips op deze pagina kunnen je helpen bij de voorbereiding op het eindexamen. Zou je toch nog wat extra hulp kunnen gebruiken? Onze samenvatting Maatschappijwetenschappen HAVO legt je alle examenstof kort en bondig uit!